Bouwvergunningen liggen ter inzage in het Infopunt

Geplaatst op 26 jan. 2007

Na de goedkeuring van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) dat als basis diende voor het opmaken van de bouwaanvragen, en de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad op 12 januari 2006, zijn nu ook de bouwvergunningen afgeleverd die de start van de werken mogelijk maken. Deze liggen ter inzage in het Infopunt project Gent Sint-Pieters.

Op 19 december 2006 verleende de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar de bouwvergunning voor een vernieuwd stationscomplex met tram- en busstation, tunnel en parking en bijhorende elementen. Deze bouwvergunning maakt deel uit van een eerste fase in het opwaarderen van het station samen met de twee andere bouwdossiers, heraanleg van de K. Fabiolalaan en de aanleg van een verbindingsweg naar en van de R4, waarvoor de bouwvergunning ook zijn afgeleverd.

Stationscomplex, tram- en busstation, tunnel en parking

Met de aflevering van de bouwvergunning voor het verbouwen en uitbouwen van het stationscomplex met vernieuwd tram- en busstation, tunnel en ondergrondse parking voor 2.810 wagens, kan het slopen van het postgebouw en de goederenloods starten.
Tot de geplande ondergrondse parkeergarage in gebruik wordt genomen, is er een tijdelijke parking voorzien aan de K. Fabiolalaan. Op de site van de projectontwikkeling in de K. Fabiolalaan zal ter hoogte van de Suzanne Lilarstraat een tijdelijke boogvormige loods geplaatst worden voor de opslag van spoorwegmateriaal.

Ook de overdekte en bewaakte fietsenstallingen verdwijnen. Ter vervanging wordt aan de Sint-Denijslaan, op de plek waar zich nu een parking bevindt, een tijdelijke stalling voor 1.602 fietsen voorzien, waarvan een deel overdekt en bewaakt zal zijn.

Deze bouwvergunning omvat o.a. alle werken aan het Sint-Pietersstation (zoals het opentrekken van de gelijkvloerse toegangen, inbrengen van een ondergronds niveau, voorzien van ruime fietsenstallingen, herinrichten van de treinperrons met luifel, ...), de aanleg van een tram- en busstation aan het K. Maria-Hendrikaplein, de aanleg van een ondergrondse parking aan de K. Fabiolalaan met toegang via een tunnel onder het sporencomplex naar de Sint-Denijslaan en een verbindingsweg naar de K. Fabiolalaan.


Koningin Fabiolalaan

De bouwvergunning voor de heraanleg van de K. Fabiolalaan betreft de verbreding van de laan naar 19 meter. Volgende stroken worden aangelegd (van noord naar zuid): een voetpad, een parkeerstrook met bomen afgewisseld, een dubbele rijweg, een parkeerstrook met bomen afgewisseld, een dubbel fietspad en een voetpad.

De huidige stedenbouwkundige aanvraag behelst maar een aanpak van een deel van de K. Fabiolalaan, met name het eerste deel vanaf het K. Maria-Hendrikaplein tot een lijn ter hoogte van de ontsluitingstunnel onder de sporen (aan de verbindingsweg van en naar de R4).


Verbindingsweg naar en van R4

Een verbindingsweg wordt voorzien tussen de nieuw aan te leggen parking en de R4, ter hoogte van de bestaande nieuwe brug over de Ringvaart, in het verlengde van de Pégoudlaan (Flanders Expo). De bestaande op- en afrit van de brug over de R4 wordt aangesloten op een rond punt. Vanaf daar wordt een tweevaksbaan voorzien die loopt tussen de scholencampus van de Voskenslaan/Sint-Denijslaan en het bestaand natuurgebied Overmeers, dat zal ingericht worden tot een volwaardig natuurpark. De toegangen tot de hogeschool worden afgetakt op deze verbindingsweg.

Langsheen de verbindingsweg komt aan westelijke zijde ook een fietsroute, met tussen fietspad en weg een "groene" geluidswand ter bescherming van de omgeving tegen geluidsoverlast. Een fietsenonderdoorgang wordt voorzien onder de aftakking van voormeld rond punt, zodat de fietsers - niet gehinderd door het autoverkeer - kunnen verder rijden langsheen de R4.

Alle informatie is verkrijgbaar in
het Infopunt project Gent Sint-Pieters:

Koningin Maria-Hendrikaplein 2
9000 Gent
tel 09 241 24 11
fax 09 241 28 07
info@projectgentsintpieters.be
www.projectgentsintpieters.be

dinsdag van 14 tot 16 uur
donderdag van 10 tot 12 uur
en na afspraak

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.