Brief van Unizo aan handelaars rond station

Geplaatst op 13 jul. 2007

Betreft: Werken in en rondom het Sint-Pietersstation

Gent, vrijdag 13 juli 2007

Geachte heer/mevrouw,

De komende jaren wordt er intensief in en rondom het Sint-Pietersstation gewerkt. Iedereen realiseert zich dat dit onvermijdbaar hinder met zich zal meebrengen. Enkele weken terug werd er daarom in de Hogeschool Gent hierrond een aparte informatieavond ingericht voor die ondernemers die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder hiervan kunnen ondervinden.

Specifiek voor dit project werd een Infopunt opgericht, dat u als ondernemer de nodige informatie kan verstrekken. Infopunt project Gent Sint-Pieters Districtsgebouw NMBS-Groep, K. Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gent, tel. 09 241 24 11, fax 09 241 28 07, e-mail info@projectgentsintpieters.be, website http://www.projectgentsintpieters.be/.

Men heeft de intentie om iedereen op maat pro-actief te informeren via diverse kanalen: nieuwsbrieven, informatievergaderingen... Een eerste actie zal zijn een persoonlijke bevraging van u als ondernemer rond de te verwachten hinder voor uw bedrijvigheden. Deze bevraging wordt in augustus opgestart. Om tijdverlies te vermijden en om u zo goed mogelijk te helpen, zal een enquêteur u persoonlijk bezoeken. Wij raden u in uw eigen belang aan om hiervoor voldoende tijd te maken en de vragen zo nauwkeurig mogelijk te beantwoorden. Indien u de komende weken geen bezoek heeft ontvangen, geeft u gewoon een seintje aan het Infopunt project Gent Sint-Pieters.

In de bijlage vindt u een informatiebrochure "Ken uw rechten bij openbare werken". In deze brochure vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen.

U kan vanzelfsprekend ook rekenen op uw UNIZO-regiosecretariaat

UNIZO Gent-Meetjesland

Lange Kruisstraat 7, 9000 Gent

Tel: 09/235.49.54, fax: 09/234.21.73

e-mail: gent-meetjesland@unizo.be

website http://www.unizo.be/

(wil er wel rekening mee houden dat het kantoor in Gent tijdens de Gentse Feesten gesloten is)

Met vriendelijke groet,

Wim Geirnaerdt regiodirecteur

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.