Details explosie postgebouw, advies aan de bewoners.

Geplaatst op 14 nov. 2007

Gent, 13.11.07 INFORMATIEBRIEF EXPLOSIE POSTGEBOUW

Geachte bewoner,

Op zaterdag 17 en zondag 25 november 2007, telkens om 15.25 uur, worden respectievelijk de achterste en voorste toren van het voormalig postgebouw op het K. Maria-Hendrikaplein met behulp van springstoffen gesloopt.

Dat klinkt spectaculairder dan het is.

Door één rij kolommen - in de gevel langs de tussenruimte tussen beide torens te verbrijzelen (op de tweede verdieping), zal het betonskelet als het ware door de knieën zakken en gecontroleerd omkantelen. Verwacht dus geen explosie (met rondvliegend puin), en ook geen implosie (waarbij het gebouw verticaal neerkomt).

Van het vooropgestelde uur wordt in principe niet afgeweken. Enkel de bevoegde springmeester kan de zaak stilleggen, vb. wegens ongunstige weersomstandigheden.

Voor u als buurtbewoner, voor uw gevel, uw huisraad, uw vensters, enz. is er geen gevaar. Uw pand bevindt zich buiten de veiligheidsperimeter. Alle maatregelen om de hinder tot een minimum te beperken, zijn genomen. Toch willen wij u een aantal belangrijke adviezen en weetjes meegeven:

- Wij raden u aan om, op bovenstaande data, telkens tussen 15.00 en 15.40 uur, uw ramen en deuren gesloten te houden, en uw auto NIET op de K. Fabiolalaan te parkeren. Mogelijk ontstaat er een stofwolk, spijts het watergordijn dat de brandweer rond het gebouw zal spuiten.

- Als u, als privépersoon, handelaar of café-uitbater bezoekers verwacht rond het aangegeven tijdstip, gelieve hen dan ook op de hoogte te brengen. Hou hen, in de mate van het mogelijke, binnen op het cruciale tijdstip.

- Noteer dat de politie tussen 15.00 en 15.40 uur op de K. Fabiolalaan plaatselijk geen verkeer laat passeren. Het deel tussen de Tenderstraat en het K. Maria-Hendrikaplein wordt tevens ontruimd voor voetgangers en fietsers. Onze aannemer én de politie zetten voldoende personeel in om de veiligheidszone rond de posttorens te bewaken.

- De feitelijke explosie (van 15.25 uur) wordt op elk van de dagen in de voormiddag (rond 10.30 uur) voorafgegaan door een testexplosie. Tijdens die testexplosie verbrijzelen we één steunkolom (die rondom is geschoord), om de precieze dosering van de springstof te bepalen.

- Zowel de test als de feitelijke explosie worden aangekondigd met één langgerekt en twee korte fluitsignalen.

- Het treinverkeer wordt niet gehinderd door de sloopoperatie. Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgisch spoorwegnet, stelt uit veiligheidsoverwegingen wel de sporen en de perrons dichtst bij het voormalig postgebouw buiten gebruik. Er zal extra toezicht zijn om de normale werking van het station te garanderen en niet-treingebruikers te weren.

- Trams zullen op beide dagen tussen 15.15 uur en vermoedelijk 16.00 uur niet door de tramtunnel aan het K. Maria-Hendrikaplein mogen rijden. Zij zullen halt houden aan de laatste halte voor en achter het station (Van Monckhovenstraat, K. Albertlaan en Sint-Denijslaan).

- De bussen van De Lijn krijgen gans de dag het verbod om door de Voskenstunnel te rijden. Vanaf het busstation aan de voorkant van het station rijden ze om via de K. Elizabethlaan of de K. Albertlaan.

Meer info?

Mocht u vragen hebben, of opmerkingen, aarzel dan niet ons te contacteren, via mail, brief, telefoon, of ter plaatse op het infopunt. Infopunt Project Gent Sint-Pieters, Districtsgebouw NMBS-groep, K. Maria- Hendrikaplein 2, 9000 Gent. (open op dinsdag van 14-16 uur en op donderdag van 10-12 uur), 09 241 24 11, info@projectgentsintpieters.be

Met vriendelijke groeten,

Greet Riebbels, Communicatie Project Gent Sint-Pieters

v.u. Daniel Termont, voorzitter stuurgroep, p/a Botermarkt 1, 9000 Gent

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.