Details explosie voormalig postgebouw op 17 & 25 november 2007

Geplaatst op 14 nov. 2007

Uur

Dat de NMBS-Holding kiest voor springstoffen bij de ultieme sloop van de twee resterende torens van het vroegere sorteercentrum Gent X, was al bekend. Nu is het plan tot in detail uitgewerkt. Op zaterdag 17 en zondag 25 november, telkens om 15.25 uur, worden respectievelijk de achterste en voorste toren van het voormalig postgebouw op het K. Maria-Hendrikaplein neergehaald, met behulp van een kleine hoeveelheid chemische springstoffen. De sloop van de voorste toren zal een exact spiegelbeeld vormen van de sloop van de achterste toren, die als eerste wordt neergehaald. Met dezelfde modus operandi, maar aangevuld met de ervaring en grondige evaluatie van de week voordien.

Methode

Het klinkt wellicht spectaculairder dan het is. Door één rij steunkolommen - in de gevel langs de tussenruimte tussen beide torens - te verbrijzelen op de tweede verdieping, zal het betonskelet als het ware door de knieën zakken en gecontroleerd kantelen. Volgens onze verwachtingen zal de eerste verdieping blijven staan. Een letterlijke explosie (met rondvliegend puin) wordt het niet; evenmin een implosie (waarbij het gebouw verticaal zou neerkomen).

Van het vooropgestelde uur wordt in principe niet afgeweken. Enkel de bevoegde springmeester kan de operatie stilleggen, vb. wegens ongunstig weer. Voor elke detonatie zullen één langgerekt en twee korte fluitsignalen te horen zijn. Dat is een teken dat alle voorbereidselen en condities in orde zijn. Op elk van de twee dagen wordt in de voormiddag (rond 10.30 uur) een testexplosie uitgevoerd op één steunkolom (die rondom is geschoord). Zo bepaalt de springmeester exact hoeveel springstof hij voor de feitelijke explosie nodig heeft. Ook voor de testexplosie zullen de fluitsignalen klinken.

Veiligheid/mogelijke hinder

Gevaar voor buurtbewoners, gevels, vensters is er niet. Alle huizen en handelszaken bevinden zich buiten de veiligheidsperimeter. Alle maatregelen om de hinder tot een minimum te beperken werden getroffen. Politie, brandweer, sloopfirma en NMBS-Holding zetten voldoende personeel in om de veiligheidszone te bewaken en de operatie te begeleiden.

Het Infopunt Project Gent Sint-Pieters gaf volgende adviezen aan de buurtbewoners:

- Het is aan te raden om op bovenstaande data, telkens tussen 15.00 u en 15.40 uur ramen en deuren gesloten te houden, en de auto niet te parkeren op de K. Fabiolalaan. Mogelijk ontstaat er een stofwolk, spijts het watergordijn dat de brandweer rond het gebouw zal spuiten.

- Bewoners, handelaars en caféuitbaters wordt gevraagd hun eventuele bezoekers rond het aangegeven tijdstip binnen te houden.

Bereikbaarheid/openbaar vervoer

De politie zal geen verkeer toelaten op het eerste stuk van de K.Fabiolalaan, tussen 15.00 en 15.40 uur. Op het stuk K. Fabiolalaan tussen het K. Maria-Hendrikaplein en de Tenderstraat zal het, in de aangegeven tijdsspanne, verboden zijn om als voetganger te blijven staan kijken. Het treinverkeer wordt niet gehinderd door de sloopoperatie. Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, stelt veiligheidshalve wel de sporen en perrons dichtst bij het postgebouw buiten gebruik. Er zal extra toezicht zijn in het station om de normale exploitatie te garanderen en niet-treingebruikers te weren. Trams zullen op beide dagen tussen 15.15 uur en vermoedelijk 16.00 uur niet door de tramtunnel aan het K. Maria-Hendrikaplein mogen rijden. Zij zullen stoppen aan de laatste halte voor en achter het station (Van Monckhovenstraat, K. Albertlaan en Sint-Denijslaan). De bussen van De Lijn krijgen gans de dag het verbod om door de Voskenstunnel te rijden. Vanaf het busstation voor het station rijden ze om via de K. Elizabethlaan of de K. Albertlaan. De buslijnen 34, 35 en 36 houden halt aan de achterkant van het station. De Lijn zet 12 extra personeelsleden in om de reizigers ter plaatse te begeleiden. Meer info is te vinden op http://www.delijn.be/

Reden van de sloop

Het voormalig postgebouw Gent X wordt afgebroken om plaats te maken voor een gelijkgronds busstation met een veel grotere capaciteit. Daaronder, op niveau -1 plannen we een (één van de twee) nieuwe Kiss en Ridezone, een grote hoeveelheid fietsrekken en - nog dieper - een deel van de ondergrondse autoparking.

Infopunt

Op zaterdag 17 november en zondag 25 november 2007 blijft het Infopunt Project Gent Sint-Pieters telefonisch bereikbaar via 09 241 24 11. Algemene informatie over het Project Gent Sint-Pieters: Infopunt project Gent Sint-Pieters, Districtsgebouw NMBS-groep. K. Maria Hendrikaplein 2, 9000 Gent. (open op dinsdag 14-16 uur en op donderdag 10-12 uur) - www.projectgentsintpieters.be.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.