Dialoogcafe mobiliteit op 18 april 2010

Geplaatst op 19 apr. 2010

PROJECT GENT SINT-PIETERS: BURGERPARTICIPATIE IN HOGERE VERSNELLING

Het Project Gent-Sint-Pieters heeft ingrijpende gevolgen voor wie in de buurt van Gent-Sint-Pieters woont of werkt. Rond een aantal thema's gaan de projectpartners een direct gesprek aan met de bewoners en met wie zich betrokken voelt.

In het verleden waren er al meermaals hoorzittingen voor het groot publiek. Een viertal keer per jaar is er ook een klankbordgroep. Vertegenwoordigers van de buurten, scholen, verenigingen, belangenorganisaties bespreken dan de voortgang van het Project.

Het eerste dialoogcafe van het Project Gent-Sint-Pieters behandelt de veranderende mobiliteit rond het station: autobereikbaarheid en parkeren.
Het dialoogcafe vindt plaats op zondagnamiddag 18 april 2010, van 14u tot 17u30, in het Koninklijk Atheneum, Voskenslaan 60, 9000 Gent.

Dit is een warme oproep om in een ongedwongen sfeer mee te denken en te dialogeren over één van de belangrijkste infrastructuurprojecten in Gent. Schrijf in en kom naar het dialoogcafe.


Samenspraak voor alles vastligt.

Tijdens het dialoogcafe zullen bereikbaarheid en parkeren in de buurt worden besproken. Het draait rond vragen als:

Wat zijn de voordelen en nadelen van het openstellen voor autoverkeer van de Timichegtunnel richting Koningin Fabiolalaan ?
Hoe stemmen we de nieuwe ondergrondse pendelparking optimaal af op het straatparkeren en omgekeerd ?
Hoe kan zoveel al mogelijk gegarandeerd worden dat bewoners een parkeerplaats vinden in de buurt van hun woning ?
Hoe moeten we omgaan met de parkeerbehoefte vanwege bestaande en nieuwe tewerkstelling ( vb in de nieuwe kantoren)?

Het dialoogcafe start met een flinke brok informatie over de bovenstaande thema's.
Daarna is het woord aan de bewoners: bij een hapje en een drankje bespreken en noteren ze, in kleine informele groepjes, hun signalen en bedenkingen.

Schepen voor mobiliteit Karin Temmerman en vertegenwoordigers van de partners van het Project Gent Sint-Pieters zijn permanent aanwezig om vragen te beantwoorden.

Kortom: Via deze werkwijze willen de projectpartners de argumenten en aandachtspunten van wie woont of werkt rond het station leren kennen. De signalen worden meegenomen bij de verdere besluitvorming.

Praktisch

Het is best om in te schrijven. Dat kan via GentInfo, op nummer 09 210 10 10. (maandag t.e.m. zaterdag, van 8u tot 19u).


Via www.projectgentsintpieters.be wordt alle informatie rond de mobiliteitskwesties bekend gemaakt.
Bovendien krijgen ook de 800 deelnemers van het eerstkomende grote werfbezoek op 25 april 2010 de kans om een enquêteformulier over bereikbaarheid en parkeren in te vullen. Dit werfbezoek is overigens volledig volgeboekt.

Pers

Journalisten die aanwezig willen zijn op het dialoogcafé van 18 april 2010, of op de werfwandeling van 25 april 2010 geven liefst vooraf een sein aan
Greet Riebbels, communicatieverantwoordelijke Project Gent Sint-Pieters
0486 26 00 14

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.