Dialoogcafe over mobiliteit/parkeren in de stationsomgeving op 18 april 2010

Geplaatst op 20 apr. 2010

Participatie rond mobiliteit

Tegen 2010 wijzigt er één en ander rond Gent-Sint-Pieters, omdat een aantal bouwwerken afgeraken. Met name op vlak van mobiliteit moeten er dan knopen worden doorgehakt.

Het eerste dialoogcafé van het Project Gent Sint-Pieters - over autobereikbaarheid en over parkeren -vond plaats op 18 april 2010 en was een succes. Er was speciaal voor een zondagnamiddag gekozen om zeker ook handelaars de kans te geven aanwezig te zijn. De uitnodiging (PDF - 851 kB)

De voorbereiding van dit café gebeurde samen met de leden van de klankbordgroep.
95 buurtbewoners en handelaars schreven zich in.
Voor een fotoverslag

Deze documenten waren ter beschikking op het Dialoogcafé:
Presentaties:
Autobereikbaarheid (PDF - 2 MB)
Parkeren (PDF - 2 MB)

Teksten:
Autobereikbaarheid (PDF - 69 kB)
Parkeren (PDF - 45 kB)

Beelden:
Valentin Vaerwyckweg - Hogeschool (PDF - 889 kB)
Albertlaan (PDF - 72,2 kB)

Plannetjes:
Stationsomgeving Gent (PDF - 533 kB)
Verkeercirculatieplan stationsomgeving (PDF - 293 kB)
Parkeerregimes stationsomgeving (PDF - 333 kB)

Verdere opvolging ?

De dienst Gebiedsgerichte Werking van de stad Gent (organisator van participatie en burgerbetrokkenheid) maakt een verslag van alle reacties en signalen uit de stationsomgeving. Dit verslag wordt doorgegeven aan de beslissingscentra van de partners van het Project Gent Sint-Pieters en aan het College van Burgemeester en Schepenen van Gent. Zij nemen de bevindingen van de buurt mee in hun verdere beslissingen.
Het verslag wordt eveneens besproken in de klankbordgroep.
De partners van het Project gent Sint-Pieters engageren zich om de uiteindelijke beslissingen aan alle betrokkenen mee te delen.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.