Eind mei 2009: twee weken graaf- en opruimwerk op en rond K. Maria-Hendrikaplein

Geplaatst op 15 mei 2009

Betreft: kortstondige omleidingen ter hoogte van K. Fabiolalaan,

K. Boudewijstraat en K. Maria-Hendrikaplein (Ventweg)

Geachte mevrouw, Geachte heer,

De laatste 14 dagen van mei 2009 (vanaf komende maandag) voert het Project Gent Sint-Pieters een aantal lokale werken uit die het autoverkeer voor uw deur zullen beïnvloeden. In deze brief leest u alle details:

Gedurende de komende twee weken graaft Eandis een ondergrondse nutsleiding in, dwars over de K. Boudewijnstraat en de K. Fabiolalaan, ter hoogte van het kruispunt met het K. Maria-Hendrikaplein.

  • De K. Boudewijnstraat blijft nog even een doodlopende straat voor auto's. Het tijdelijk rond punt is niet te gebruiken.
  • Fietsers en voetgangers kunnen altijd passeren.
  • De doorsteek t.h.v. de K. Fabiolalaan wordt gefaseerd aangepakt zodat werfwagens en lokaal verkeer door kunnen. Richting K. Maria-Hendrikaplein moeten ze verplicht rechtsaf, via een vrijgemaakte rijstrook, naar de Voskenslaantunnel.
  • Ook het werfverkeer van de rioleringswerken achteraan in de K. Fabiolalaan rijdt vanaf maandag 18 mei recht naar het K. Maria Hendrikaplein, en daar rechtsaf naar de Voskenslaantunnel.

Gedurende de komende twee weken zal de aannemer vanaf de Ventweg op het K. Maria-Hendrikaplein (huizenrij van Taxistop) de damplanken verwijderen langsheen de werf (toekomstige inrit naar de ondergrondse K&R). Dit gebeurt met een mobiele kraan.

  • Deze werken kunnen gepaard gaan met lichte trillingen (die worden gecontroleerd) en met lawaaihinder.
  • Voor fietsers en voetgangers zal er tijdens de duur van de werken uit veiligheidsoverwegingen een omleiding gecreëerd worden via de Aaigemstraat en de K. Boudewijnstraat.
  • De ventweg blijft onbereikbaar voor doorgaand verkeer tot eind mei.
  • Laden en lossen gebeurt volgens afspraken met de aannemer. Afspraken daarover kan u maken op werftelefoonnummer 09 241 89 30.

.Aarzel niet ons te contacteren als u verder uitleg behoeft.

Met vriendelijke groeten,

Communicatie project Gent Sint-Pieters

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.