Extra fietsrekken in Koningin Fabiolalaan

Geplaatst op 18 jun. 2007

Gent, 18 juni 2007

INFORMATIE AAN DE BEWONERS VAN DE K. FABIOLALAAN (deel tussen Boudewijnstraat en Tenderstraat) EN DE TENDERSTRAAT.

Betreft: plaatsen van fietsrekken in de K. Fabiolalaan en aanpassing parkeerbeleid in de Tenderstraat

Geachte bewoner,

Naar aanleiding van de Tour de France moeten de fietsstallingen aan het K. Maria-Hendrikaplein om veiligheidsredenen ontruimd worden. Als alternatief hiervoor én om voldoende fietsstallingen te kunnen garanderen worden vanaf 21 juni 2007 in de K. Fabiolalaan extra rekken geplaatst voor ongeveer 250 fietsen. Deze rekken komen in de parkeerzone aan de kant van de woningen in de zone tussen de K. Boudewijnstraat en de Tenderstraat. Wel is het de bedoeling dat de fietsstalling daar dan ook blijven voor de duur van de werkzaamheden aan het Project Gent Sint-Pieters. Van zodra een alternatieve locatie voor handen is, zullen de fietsstallingen worden weggenomen.

Als u in de K. Fabiolalaan over een garage beschikt, hoeft u zich geen zorgen te maken. De ingang van de garages wordt ruimschoots vrijgehouden. Houders van een bewonerskaart of -vignet zullen voortaan kunnen parkeren in de Tenderstraat waar het parkeerbeleid wordt aangepast. Daar wordt een zone exclusief voorbehouden voor parkeren met bewonerskaart of -vignet. Indien deze voorbehouden plaatsen voor bewoners onvoldoende zou blijken om de parkeerdruk op te vangen zal het stadsbestuur bijkomende maatregelen nemen.

Voor meer informatie kunt u terecht in het Infopunt, Districtsgebouw NMBS-Groep, K. Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gent.

Wij verontschuldigen ons voor de eventuele hinder die u hierdoor ondervindt.

Met vriendelijke groeten

Het communicatieteam

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.