Fietsen rond Sint-Pietersstation: actie voor hoffelijker parkeren

Geplaatst op 24 jan. 2008

De vzw Max Mobiel, verantwoordelijk voor de exploitatie van het Fietspunt Gent Sint-Pieters en voor de netheid van de fietsstallingen, gaat, met ondersteuning van de Politiezone Gent, gevaarlijk gestalde fietsen losknippen en verwijderen volgens de regels van het stedelijk reglement.

De wandelgangen van en naar het stationsgebouw zullen op die manier gevrijwaard worden. Samen met de dienst mobiliteit van Gent en het Infopunt Project Gent Sint-Pieters is een plan uitgewerkt om de fietsers aan te zetten tot hoffelijker parkeren en hiermee de veiligheid van andere weggebruikers te verbeteren.

Meer voelbare aanpak

Zowel bij het Infopunt van het Project Gent Sint-Pieters als bij de Politie kwamen de voorbije weken klachten binnen van pendelaars, die het station maar met grote moeite te voet kunnen bereiken.

Sinds juli 2007 zijn 6 medewerkers van Max Mobiel dagelijks aan het werk om de fietsers aan te sporen tot hoffelijk en juist parkeren (met affiches, flyers, en mondeling tijdens de onderhoudsrondes, ... ).

Hardnekkige foutparkeerders lijken toe aan een meer voelbare aanpak. Het stedelijk reglement laat toe om gevaarlijk geparkeerde fietsen te verwijderen. Daarnaast wordt een actie opgezet om voor de fietser een aantal anti-parkeerzones aan te duiden, waar fietsen voortaan niet meer zullen worden gedoogd.

Huidige aanpak

Max Mobiel patrouilleert dagelijks in de stationsbuurt en behandelt fietsen volgens het stedelijk reglement. Fietsen die zodanig geparkeerd staan dat zij een gevaar opleveren voor andere weggebruikers worden vandaag al losgeknipt en verwijderd.

Zo wordt bijvoorbeeld streng opgetreden in de tramtunnel, aan werfhekkens en aan de ingang van het stationsgebouw.
De aanpak draagt ertoe bij dat de stroom voetgangers zich zonder kleerscheuren in de stationsomgeving kan bewegen.

Sensibilisering inzake gevaarlijke zones

Samen met de politie, Max Mobiel, NMBS en de dienst Mobiliteit werden een aantal ‘gevaarlijke zones' vastgelegd, waar de fietser zich vanaf 11 februari 2008 niet meer mag parkeren. Deze zones zullen duidelijk ter plaatse zichtbaar worden gemaakt. In de week van 11 tot en met 17 februari 2008 zullen de fietstoezichters voornamelijk sensibiliseren en nog niet losknippen in de bewuste zones. Vanaf 18 februari zal wel steeds geknipt worden in de aangeduide zones.

Het gaat om de hiernavolgende zones:

  • Zebrapaden, voetgangersdoorgangen, fietsoversteekplaatsen en het verlengde ervan.

Anderhalve meter vrije breedte moet worden gewaarborgd.

  • Tramtunnel, annex looplijn naar de nabij gelegen zebrapaden: de loopruimte moet volledig vrij blijven. Deze zone is overigens een evacuatiezone.
  • Dranghekkens, werfafsluitingen.
  • Busperrons van De Lijn, omgeving van de Lijnwinkel.
  • Palen: palen aan de oversteekplaats vanaf de kop van de tramtunnel tot de zij-ingang van het station, palen aan de taxi-standplaats, palen tussen de fietsstalling nis P. Clementinalaan en de taxi-standplaats, palen tussen het hotel Flandria en de K. Elisabethlaan aan de zijde van het fietspad, palen op de K. Elisabethlaan kant K. Maria Hendrikaplein, palen aan de ingang van de tunnel Voskenslaan (komende van K. Maria Hendrikaplein), palen en zebrapad ter hoogte van Taxistop op het K. Maria Hendrikaplein, palen aan Kiss-and-ride-zones.
  • Ingang station: volledige inkom en de zone tot aan de stelplaats van tram 4 (vlak voor het station).

Fiets ophalen

Vzw Max Mobiel stockeert de losgeknipte fietsen gedurende één maand in haar eigen atelier, Voskenslaan 28, 9000 Gent (09 242 80 46). Gedupeerde fietsers kunnen hun fiets daar (zonder boete) recupereren op weekdagen tussen van 07.15 uur tot 18.45 uur ( max-mobiel@gent.be )

Daarna worden de fietsen overgebracht naar het Fietsdepot van Gent, Academiestraat 6, 9000 Gent (09 225 50 05), open op maandag 17-19 uur, woensdag 14-16 uur, donderdag 16-18 uur en vrijdag 12-14 uur.

Losgeknipte fietssloten worden niet vergoed.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.