Fietsstallingen: verhuizen en meer capaciteit (juni/2007)

Geplaatst op 04 jun. 2007

Volgens een telling van eind april 2007 staan er in de stationsomgeving van Gent Sint-Pieters fietsrekken voor 3.900 fietsen. We stijgen de komende 2 maanden naar 4.400 fietsenstallingen, ook al verdwijnen er binnenkort 2 kwalitatief hoogstaande stallingen van NMBS-Holding, beiden tussen de sporen en de K. Fabiolalaan, op het K. Maria Hendrikaplein. Tijdens de voorbereidende werken voor het Project Gent Sint-Pieters (bouwrijp maken van het terrein voor de ondergrondse parkeergarage, de fietsparking west, de kiss&ride zone en de tram- en busterminal) vervallen:

- 544 plaatsen in het huidige gebouw voor bewaakte fietsen (die blijven - gratis, maar onbewaakt - ter beschikking tot zeker eind augustus 2007)

- 702 overdekte plaatsen (in verdiepingen) in de goederenloods van de NMBS (ontruiming op 30 juni 2007)

Stappenplan verhuis fietsenstalling

Planzicht bestaande parking Sint-Denijsplein

Nieuwe situatie na volledige verhuisoperatie (juli 07)

zone III = toekomstige bewaakte zone, rest = onbewaakt

ZONE IV

ZONE III

ZONE II

ZONE I

758 + 636 + 580 + 438 = 2412

Omdat de projectpartners begrijpen dat het leegmaken en verplaatsen van die rekken tot een tijdelijke en nijpende vermindering van stallingscapaciteit zou leiden, is er een scenario uitgewerkt waarbij EERST bijkomende extra rekken worden geïnstalleerd, en er dan pas wordt afgebroken. Doel was de status quo te bewaren, maar de uiteindelijke aantallen zullen beduidend hoger liggen: in totaal 4.400 fietsstallingen.

De fietsers zullen wel tot achter het station moeten fietsen, naar de hoek Sint-Denijslaan/Voskenslaan: ze bereiken die hetzij doorheen de huidige Voskenstunnel, hetzij - in 2010 - door de nieuwe gegraven ‘voorlopige tramtunnel', er vlak naast. Die zal ingericht worden om een veilige doortocht voor voetgangers en fietsers mogelijk te maken. In de planning is afgesproken dat de Voskenstunnel PAS dicht mag als de nieuwe tunnel af is. Er zal altijd een tunnel naar de zuidkant van het station beschikbaar zijn.

De herinrichting van het parkeerterrein op de hoek Sint-Denijslaan/Voskenslaan, met nieuwe fietsrekken, is strikt gefaseerd.

1 juni 2007: autovrij maken van het terrein (50 autoparkeerplaatsen)

1 juni - 18 juni 2007:- gieten van vloerplaat voor nieuwe bewaakte overdekte fietszone - dolomiet nivelleren op de rest van het terrein.

19 juni - 29 juni 2007: - in zone 2 en 4 (zie kaartje) worden resp. 346 en 758 nieuwe rekken geplaatst, en meteen vrijgegeven (samen + 1.100 rekken)

- totaal voor heel het terrein: 1.710 (want er staan er nu al 438 - in zone 1 - + 168 - vooraan)

- snelle verhuisoperatie: 22 juni: 168 rekken moeten versleept worden van langs- naar dwarsrichting, en dus voor 1 dag ontruimd!

30 juni - 8 juli 2007:

- bouw van nieuwe, overdekte en bewaakbare stalling in zone 3, in opdracht van NMBS ( zie kaart)

9 juli - 20 juli 2007:

- verhuizing van de leeggemaakte rekken uit de goederenloods naar de nieuwe bewaakbare zone 3: daar komen 636 rekken

- zone 2 groeit nog aan van 514 plaatsen naar 580 plaatsen.

- totale capaciteit hoek Sint-Denijslaan/Voskenslaan wordt: 2.412 plaatsen (in plaats van de 606 die er nu zijn, dus 1.806 extra)

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.