Gent wint Europese CIVITAS-prijs voor Publieke participatie Project Gent Sint-Pieters

Geplaatst op 28 okt. 2011

Gent sleept de prestigieuze ‘CIVITAS Award for Public Participation' in de wacht tijdens het negende ‘CIVITAS Forum' in Funchal (Portugal). Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan steden die hun burgers maximaal informeren en consulteren over de mobiliteit in hun stad en hen zo veel mogelijk betrekken bij toekomstige projecten. Gent werd als beste stad genomineerd door de Europese Commissie en het Politiek Advies Comité (PAC) van CIVITAS, een Europees initiatief dat steden wil helpen in hun plannen rond duurzame mobiliteit. In totaal waren er tien inzendingen voor deze categorie, de tweede en de derde plaats gingen respectievelijk naar Burgos (Spanje) en Brighton & Hove (Groot-Brittannië).

Gent wint CIVITAS-prijs

De jury koos Gent uit meerdere kandidaten omwille van de talrijke initiatieven waarmee Gent zijn burgers betrekt bij verschillende grote en kleine mobiliteitsprojecten. Het is internationaal bekend dat Gent gewaardeerd wordt voor zijn participatiebeleid. Met de subsidies van CIVITAS is de relatie met de burger nog wat aangescherpt en worden burgers op verschillende manieren betrokken bij vele projecten. De jury koos Gent uit tien kandidaat-inzendingen. Ze waren vooral onder de indruk van de gevarieerde aanpak om de burgers te bereiken. Van de klassieke hoorzitting en papieren enquête tot de meer hippe dialoogcafés en zelfs Facebook en Twitter. Ook de gecoördineerde en ondersteunende aanpak van de Dienst stedelijke vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking kon op veel bijval rekenen.

Voorbeelden van participatie
Een van de grootste projecten waar burgers nauw bij betrokken zijn, is het Project Gent Sint-Pieters. Dat gebeurt onder andere via bewonersbrieven, informatievergaderingen, dialoogcafés en nu ook via Facebook en Twitter. Het project kreeg sinds de start van CIVITAS in september 2008 een fulltime medewerker extra om de communicatie met de burger verder uit te bouwen.

Om de burgers beter te kunnen bereiken werd een Infopunt opgericht op een zeer zichtbare plaats naast het station. Iedereen kan daar terecht met zijn vragen, meldingen en klachten over het project. Om die klachten tot een minimum te beperken organiseren de projectpartners bijna wekelijks ‘Minder Hinder'- vergaderingen waar de veiligheid in het projectgebied en overlast door de werven worden besproken. Daarnaast vinden ook begeleide werfbezoeken plaats, zowel voor het grote publiek als voor georganiseerde groepen. De inwoners van de stationsbuurt worden via een klankbordgroep bij het project betrokken en hebben al vele malen constructief meegewerkt. Ook de langere termijnvisie voor het project is telkens afgetoetst met burgers in verschillende overlegmomenten.

CIVITAS-partners
De Stad Gent werkt samen met nog zes andere partners om het grote CIVITAS-project gerealiseerd te krijgen. Dat zijn: De Lijn, Max Mobiel, Cambio, StudentENmobiliteit, UGent en het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV). De Europese subsidie voor de Stad Gent en haar partners bedraagt 4,3 miljoen euro voor een termijn van vier jaar. Het CIVITAS-project loopt af op 15 september 2012.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.