Grondwerken voor het nieuwe dienstgebouw van de NMBS-groep

Geplaatst op 18 apr. 2013

Geachte mevrouw, geachte heer,

Zone grondwerken en transport

In de komende periode zal een aannemer de grondvesten leggen voor het toekomstige nieuwe dienstgebouw van de NMBS-groep. Het gebouw wordt gedeeltelijk op de plaats van de vroegere stationsparking gebouwd, naast de Timichegtunnel, langsheen de treinsporen. Het dienstgebouw is reeds vergund. Er zal weinig hinder zijn voor de buurt door de ligging langsheen de treinsporen. De werken zijn ook beperkt tot de bouw van de grondvesten.

Planning

  • Vanaf vrijdag 19 april 2013 zal de aannemer beginnen met het verwijderen van het asfalt van de oude stationsparking. Dit kan in beperkte mate geluidshinder met zich meebrengen.
  • In de week van 30 april 2013 wordt de helling afgegraven zodat het terrein aan de zijde van de sporen op hetzelfde niveau van zone A komt te liggen. Het niveauverschil bedraagt nu namelijk 3 meter. De grond zal worden weggevoerd via de Timichegtunnel en V. Vaerwyckweg en via de interne dienstweg van Infrabel richting Snepkaai. Op die manier is er weinig of geen zwaar transport via de Koningin Fabiolalaan nodig.
  • Daarna zal de aannemer de riolering, een paalfundering en een bufferbekken plaatsen. De torenkraan die hiervoor nodig is, zal via de interne werfweg van Infrabel worden aangevoerd.

De voornaamste grondwerken zullen klaar zijn tegen het bouwverlof van juli. Alle grondwerken zullen gerealiseerd zijn tegen eind 2013.

Met vriendelijke groeten

Het Infopunt project Gent Sint-Pieters

Download de informatiebrief hier. (pdf - 90 kB)

Nog vragen?

Aarzel niet om contact op te nemen met het Infopunt als u nog vragen heeft of verdere inlichtingen wenst. U kunt ons bellen tijdens de kantooruren op het nummer 09 241 24 11 of mailen naar info@projectgentsintpieters.be

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.