Heraanleg P. Clementinalaan met EFRO subsidies, d.i. Europese en Vlaamse steun

Geplaatst op 20 aug. 2009

Stad Gent krijgt EFRO-subsidies voor de heraanleg van de P. Clementinalaan.

Stad Gent krijgt van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) een forse subsidie voor de heraanleg van de Prinses Clementinalaan. Om EFRO te bedanken, huldigde Stad Gent op 20 augustus 2009 een gedenkplaat in nabij het Maria Hendrikaplein.

Om het belang van Europese subsidies te tonen aan een groot publiek, plaatste de Stad Gent een gedenkplaat in de vloer van de De Lijn-halte bij de Prinses Clementinalaan (hoek met het Koningin Maria Hendrikaplein). Aan de halte Prinses Clementinalaan passeren dagelijks erg veel tram- en busreizigers en gebruikers van het station Gent Sint-Pieters.

logo EFRO

Gedenkplaat

De gedenkplaat is niet alleen een contractuele verplichting, maar toont ook de erkentelijkheid van Stad Gent ten aanzien van de Europese Unie en Vlaanderen. Voor de intussen heraangelegde Prinses Clementinalaan krijgt Stad Gent immers 40 % EFRO-steun (389.000 euro), met nog eens 45 % cofinanciering (bijkomende middelen) door de Vlaamse overheid (437.625 euro).

De heraanleg van de Prinses Clementinaan is een onderdeel van "Project Gent Sint-Pieters". De Prinses Clementinalaan werd in november 2008 plechtig ingehuldigd met een instapklaarfeest.

Doelstelling 2-programma 2007-2013

Uit het nieuwe Doelstelling 2-programma 2007-2013 ontvangt Vlaanderen 201 miljoen euro uit het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Vlaanderen wil zich onder meer met dat programma verder ontwikkelen tot een van de meest competitieve regio's in de wereld.

Vlaanderen zet met het Doelstelling 2-programma in op vier prioriteiten:

1. Kenniseconomie en innovatie bevorderen

2. Ondernemerschap stimuleren

3. Ruimtelijk-economische omgevingsfactoren verbeteren

4. Stedelijke ontwikkeling bevorderen.

Voor de uitvoering van dit programma werd een partnerschapsovereenkomst afgesloten tussen Vlaanderen, de vijf provincies en de steden Antwerpen en Gent.

Het comité van toezicht dat over de subsidies beslist, keurde al 11 projecten van Stad Gent goed.

Het totaalbudget van de 11 goedgekeurde projecten bedraagt 21.058.038,51 euro. Europa neemt via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 8.285.671,08 euro voor zijn rekening. Vlaanderen zorgt voor 3.688.603,24 euro cofinanciering en het saldo of 9.083.764,19 euro valt ten laste van de Stad Gent.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.