Hinder wegens aanleg plantvakken Prinses Clementinalaan.

Geplaatst op 23 okt. 2007

DD 23/10/2007 Betreft: Wegenwerken P. Clementinalaan in Gent

Geachte,

Bij deze wensen wij u mee te delen dat wij op woensdag 24 oktober 2007 zullen starten met het grondwerk van de plantvakken waarin de bomen zullen aangeplant worden. Hiertoe zal over de volledige lengte van de noordzijde een strook uitgegraven worden onder de toekomstige parkeerstrook. Deze werken zullen starten aan het Flandriagebouw en zullen zo dagelijks opschuiven naar de Kortrijksesteenweg. Na deze werken zal uw eigendom weer tijdelijk bereikbaar zijn. Mogen wij u dan ook vragen met deze werken rekening te houden en tijdig uw voertuigen van uw domein te verwijderen.

Met dit schrijven willen wij u ook verwittigen dat op 30 oktober 2007, om 6 uur 's morgens, de parkeerstrook aan de zuidzijde zal verdwijnen. Deze parkeerstrook zal dan de rijstrook worden voor alle verkeer.

Mogen wij u dan ook vragen om de nodige maatregelen te treffen voor toeleveringen en dergelijke.

Wij van onze zijde zullen het nodige doen om de hinder tot een minimum te beperken.

Dank voor uw bereidwillige medewerking,

De werfleiding

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.