Informatie bouw 'De Link'

Geplaatst op 30 aug. 2011

De Link is het eerste gebouw van het nieuw stadsdeel dat in de komende jaren langs de Fabiolalaan zal verrijzen.

Net als het nieuwe treinstation en de parkeergarage maakt dit stadsdeel onlosmakelijk deel uit van het totale Project Gent Sint-Pieters. De projectontwikkeling van De Link is in handen van nv Sofa voor de NMBS-Holding. Naast dit kantoorgebouw komen er ook nog woningen (30%) zodat er ook na de kantooruren leven en beweging is.

De Link bestaat uit een torengebouw en een zijarm. Het gebouw moet tegen december 2013 klaar zijn en zal plaats bieden aan ongeveer 1.200 Vlaamse ambtenaren. De aannemer is de THV Interbuild-Willemen.

simulatie De Link

Hoe gebeurt de aanpak van de werken en wat is de timing?

De Link wordt in twee delen gebouwd.

Deel 1: het torengebouw

Dit torengebouw van 90 meter wordt naast de treinsporen gebouwd en situeert zich tussen het busstation en het seinhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart in juli 2011, de ruwbouw zal klaar zijn in de tweede helft van 2012 en het volledige gebouw zal tegen december 2013 volledig afgewerkt zijn.

kaartje De Link

Deel 2: de zijarm

De werkzaamheden aan de zijarm starten in juni 2012. Het is een zwevende constructie van 3 verdiepingen die zich bevindt tussen het busstation en de Koningin Fabiolalaan. Deze zijarm moet gebouwd worden boven een tramlijn, die tijdens het meest cruciale deel van de ruwbouw niet in exploitatie zal zijn. Dit zal vanaf augustus 2012 een grote impact hebben op de organisatie van het tram- en busverkeer. De Lijn zal hier ten gepaste tijde verder over communiceren. Er zal over gewaakt worden dat voetgangers, fietsers, tram- en busreizigers veilig en vlot rond en later doorheen de werfzone kunnen.

Wanneer wordt er gewerkt?

Deel 1: Vanaf augustus 2011, zal er gedurende 1 jaar - tijdens de ruwbouwfase voor het torengebouw - 6 dagen op 7 gewerkt worden. Op weekdagen van 7 uur tot 19 uur en op zaterdagen van 7 uur tot 16 uur.

Deel 2: Gedurende 2 maanden zal er op weekdagen uitzonderlijk van 7 uur tot 22 uur gewerkt worden. Op zaterdagen blijft dit van 7 uur tot 16 uur

Zal er nachtwerk zijn?

Ja, begin oktober 2011 zal er gedurende 5 opeenvolgende nachten gewerkt worden en ook 1 bijkomende nacht in de week daarop. Dan worden werkzaamheden uitgevoerd naast en boven tramlijn 1 in de zone vóór de tijdelijke tramtunnel. Die werkzaamheden kunnen omwille van de veiligheid niet overdag gebeuren. Er zal gewerkt worden tussen 22 uur en 5 uur. Tijdens deze nachtelijke werkzaamheden zal het tramverkeer tijdelijk onderbroken zijn. Ook hierover zal De Lijn nog communiceren.

Welke routes zal het werfverkeer volgen?

Het werfverkeer blijft grotendeels weg uit de omliggende straten. Bijna alle bouwmaterialen zullen worden aangevoerd langs de Timichegtunnel en de interne werfweg over het bouwterrein. Er zal in mindere mate werfverkeer zijn via de V. Vaerwyckweg, Timichegtunnel en K. Fabiolalaan. Dit laatste vooral als men aan de zijarm begint te bouwen.

Wat is de impact op het openbaar vervoer?

Tijdens de bouw van het torengebouw blijft de impact beperkt tot de periodes van nachtwerk. Bij de bouw van de zijarm vanaf augustus 2012 zal de impact groter zijn gedurende een tweetal maanden.

Zal er geluidsoverlast zijn? Lichthinder?

In beperkte mate. De toren bevindt zich namelijk op 75 meter van de bebouwing. Om geluidsoverlast te beperken, is ervoor gekozen om zoveel mogelijk te prefabriceren. Tijdens het nachtwerk zijn er voornamelijk montagewerkzaamheden en het storten van de vloerplaat boven de tramlijn.

Lichthinder wordt zoveel mogelijk vermeden.

Voor meer informatie:

THV Interbuild-Willemen, Manu Coppens, 03 820 64 64

Indien er tijdens het weekend of 's avonds calamiteiten zouden gebeuren (omgewaaide werfhekkens, inbraak, enz...) kunt u 24 uur op 24 een noodnummer bij aannemer THV Interbuild-Willemen bellen. Dit telefoonnummer is 02 788 00 55.

Download de volledige informatiebrief hier (pdf - 374 kB).

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.