Informatiebeurs voor de Rijsenbergwijk op 4 oktober 2007

Geplaatst op 04 okt. 2007

De werken voor het project Gent Sint-Pieters zijn in 2007 gestart. Dat project wil het station en zijn ruime omgeving de komende tien jaar aanpassen aan de behoeften van de 21ste eeuw. Een vernieuwd station Gent-Sint-Pieters, een nieuw bus- en tramstation, een ondergrondse parkeergarage en fietsenstallingen, een verbindingsweg met de R4 en de projectontwikkeling aan de K. Fabiolalaan zijn de belangrijkste veranderingen.

De projectpartners streven ernaar mobiliteit en werken te verzoenen met wonen, leefbaarheid en milieu.
Ook wat betreft de Rijsenbergwijk besteden de projectpartners, zowel tijdens als na de uitvoering van het project, maximale aandacht aan de leefbaarheid. Sommige bewoners zijn bezorgd dat de verkeersdruk op de wijk door het project te groot zou worden.

De stad Gent wil ervoor zorgen dat wagens die niet in de wijk moeten zijn zo weinig mogelijk door de wijk rijden. Daarom maakte de stad een ontwerp van verkeerscirculatieplan (PDF - 526kb) op. In dat plan worden maatregelen voorgesteld om doorgaand verkeer door de wijk te vermijden. Een voorbeeld van dergelijke maatregelen is het invoeren van beperkt eenrichtingsverkeer.

Dit plan zal echter niet onmiddellijk worden uitgevoerd. De stad zal op regelmatige basis de passerende voertuigen tellen om na te gaan of het doorgaande verkeer door de wijk een probleem vormt. Op basis van deze tellingen zal dan besloten worden om (een fase van) het plan al dan niet in te voeren. Het definitieve verkeerscirculatieplan ligt dus nog niet vast.


Op donderdag 4 oktober 2007 werd rond het plan een informatie- en inspraakmoment met de bewoners van de Rijsenbergwijk georganiseerd, in het Parochiehuis Sint-Paulus, Patijntjestraat 27, 9000 Gent. U kon er tussen 16 en 21.30 uur binnenwandelen, de info bekijken over het verkeerscirculatieplan voor de Rijsenbergwijk en achtergrondinformatie over het project Gent Sint-Pieters. U kon er ook uw ongezouten mening geven (PDF - 18kb) over het voorgestelde verkeerscirculatieplan. U kon er met medewerkers van de dienst Mobiliteit en Gebiedsgerichte Werking van de stad Gent, en het Infopunt van het Project Gent Sint-Pieters spreken. Mevrouw Karin Temmerman, schepen van Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Wonen, was aanwezig van 19 tot 21 uur.

Was u geïnteresseerd maar jammer genoeg verhinderd? Geen nood. de informatie is nog steeds ter beschikking in het Infopunt.
Het Infopunt vindt u in het districtsgebouw van de NMBS-groep, K. Maria Hendrikaplein 2, 9000 Gent. U kunt er terecht op dinsdag van 14 tot 16 uur, op donderdag van 10 tot 12 uur en na afspraak. Tot eind oktober 2007 was uw mening over en eventuele vragen bij het ontwerp van verkeerscirculatieplan welkom.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.