Informatiebrief: intrillen wand aan treinspoor 9

Geplaatst op 18 jan. 2013

In de komende periode zal de aannemer een keerwand plaatsen tussen spoor 9 en 10. De keerwand is nodig om het spoor en perron 9 in dienst te houden en het treinverkeer op een veilige manier te laten verlopen. Daarna kunnen de werken aan het viaduct van spoor 11 en 10 worden uitgevoerd.

De combiwand bestaat uit profielen en damplanken die in de grond worden getrild. Deze manier van werken brengt trillingen en lawaai met zich mee. Doordat de wand niet in de onmiddellijke omgeving van de woningen wordt opgebouwd, zullen de trillingen en het lawaai minder hinderlijk zijn dan bij eerdere werken aan spoor 12.

De werken starten normaal gezien (behoudens weerverlet) op maandag 21 januari 2013 en zullen met tussenpozen plaatsvinden.

We verontschuldigen ons alvast voor het ongemak.

Met vriendelijke groeten
Het Infopunt project Gent Sint-Pieters

Nog vragen?
Aarzel niet om contact op te nemen met het Infopunt als u nog vragen heeft of verdere inlichtingen wenst. U kunt ons bellen tijdens de kantooruren op het nummer 09 241 24 11 of mailen naar info@projectgentsintpieters.be.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.