Informatiebrief: opslag aan de Suzanne Lilarstraat

Geplaatst op 19 apr. 2011

Geachte mevrouw, geachte heer

op 21 maart 2011 hebben een aantal bewoners in de Suzanne Lilarstraat een brief aan de burgemeester gericht over een overslagplaats ter hoogte van de Lilarstraat en over nachtwerk. De projectleiding heeft die melding met de aannemer van Wegebo onderzocht. De aannemer bevestigt dat het college van burgemeester en schepenen een goedkeuring heeft verleend om een gedeelte van het bewuste perceel grond gelgen aan de Koningin Fabiolalaan ter beschikking te stellen als opslagplaats en dit voor een periode van 36 maanden.

Het nachtwerk heeft plaatsgevonden in het kader van een deelproject van het project Gent Sint-Pieters. Nachtwerk wordt steeds tot een strikt minimum beperkt en er was in dit geval afgesproken dat er vanaf 6:00 uur 's morgens grond zou worden opgehaald. Aangezien uit de brief van de bewoners blijkt dat dit gedurende de hele nacht is gebeurd, zal de aannemer zich hierover verder bij zijn onderaannemers informeren. Het nachtwerk voor aannemer Wegebo op die plaats was in elk geval eenmalig.

Naast de werken van Wegebo, voert Infrabel ook gedurende een aantal weekends nachtwerk uit aan de wissels en sporen. Dit werk moet zoveel mogelijk gebeuren tijdens momenten waarop er weinig of geen treinverkeer is. Infrabel gebruikt de stockageplaats aan de Suzanne Lilarstraat evenwel niet.

We excuseren ons als bepaalde werken hinder veroorzaken. De hinder wordt zoveel als mogelijk beperkt en nachtwerk wordt waar het kan vermeden.

Met vriendelijke groeten

Het Infopunt Project Gent Sint-Pieters

Nog vragen?

Aarzel niet om contact op te nemen met het Infopunt als u nog vragen heeft of verdere inlichtingen wenst. U kunt ons bellen tijdens de kantooruren op het nummer 09 241 24 11 of mailen naar info@projectgentsintpieters.be

download de bewonersbrief hier (pdf - 221 kB)

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.