Informatiebrief voor de bewoners van de Kortrijksepoortstraat, Charles De Kerchovelaan, Ijzerlaan, Kortrijksesteenweg, Koningin Elisabethlaan en zijstraten

Geplaatst op 12 okt. 2011

Geachte mevrouw, Geachte heer

Met deze bewonersbrief willen wij u informeren over de werkzaamheden in uw buurt.

Charles De Kerchovelaan - Ijzerlaan (R40) - Kortrijksesteenweg

De werkzaamheden op de R40 zuidkant verlopen jammer genoeg niet volgens planning. Onverwachte knelpunten met de riolering in de ondergrond kant Ijzerlaan leidt ertoe dat de uitvoeringstermijn van de werken verlengd moet worden. Zonder bijkomende onvoorziene omstandigheden en indien het weer gunstig evolueert, zal de aannemer de Ijzerlaan volledig afwerken (inclusief fietspad en trottoirs) tegen midden december 2011.

De Charles De Kerchovelaan is bijna volledig voltooid. De aannemer zou de toplaag aanbrengen tegen het einde van deze week. Dit betekent dat vanaf vrijdagavond 14 oktober 2011 de Kortrijksesteenweg richting binnenstad en de Charles De Kerchovelaan volledig berijdbaar zullen zijn.

Vanaf vrijdagavond 14 oktober 2011 zijn volgende verkeersbewegingen, voor alle verkeersmodi komende van het station, mogelijk:

  • rechtdoor richting Kortrijksepoortstraat
  • rechtsaf richting Heuvelpoort

De linksafbeweging richting Bijlokekaai blijft verboden. De omleiding die momenteel via de Van Nassaustraat en Van Marnixstraat lopen, worden opgeheven. De rijrichtingen in beide straten worden weer zoals voor de start van de werkzaamheden.

Leopold ll-laan

Vanaf het moment dat de Kortrijksesteenweg richting binnenstad opnieuw berijdbaar is (vrijdagavond 14 oktober 2011), is de Leopold ll-laan niet langer een omleidingweg. De Stad Gent wil dan ook deze laan inrichten zoals voorzien bij de aanvang van het project. Vanaf de Lamoraal Van Egmontstraat wordt de Leopold ll-laan enkele richting naar de R40 toe. Naast het langsparkeren aan de huizenkant komen er 40 extra haakse parkeerplaatsen langs de kant van het park. Deze gelden als compensatie voor het verlies aan parkeerplaatsen in de Kortrijksesteenweg. Eind oktober 2011 worden deze werken uitgevoerd.

Persellestraat en Holdaal

Ook deze week, meerbepaald 14 oktober 2011 wordt de Persellestraat volledig geasfalteerd. De persellestraat zal op dat ogenblik volledig heraangelegd zijn. In de Holdaal wordt een eerste laag asfalt aangebracht deze week. De volledige afwerking (de toplaag) is voorzien op het einde van het project (december 2011).

Kortrijksesteenweg

Zoals u ongetwijfeld hebt opgemerkt werden er hekkens met Sint-Andrieskruis aangebracht in de as van de trambaan. Deze hekkens moesten er voor zorgen dat autoverkeer niet willekeurig de trambaan kruist en de tram of andere automobilisten hindert. In het deel van de Kortrijksesteenweg tussen de Van Monckhovenstraat en de Lamoraal van Egmontstraat zullen er geen hekkens geplaatst worden. Zo blijven garages en inritten vlot bereikbaar. Ook ter hoogte van de Smidsestraat worden de hekkens verplaatst zodat verkeer rechtstreeks van de Willem Van Nassaustraat naar de Smidsestraat kan rijden.

Voor meer informatie: Fabian Van De Velde 09/241.24.11 fabian.vandevelde@gent.be

Download de bewonersbrief hier (pdf - 772 kB).

Heeft u vragen of problemen bij het raadplegen van de documenten? Bel 09 / 241 24 11 of mail info@projectgentsintpieters.be

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.