Informatiecampagne Project Gent Sint-Pieters gaat in september 2005 van start

Geplaatst op 21 jun. 2005

In september - na de zomervakantie - begint de officiële informatiecampagne van het project Gent Sint-Pieters, het project dat het station en de hele stationsbuurt een volledig nieuw uiterlijk zal geven. Op dinsdag 21 juni 2005 heeft de stuurgroep het communicatieplan goedgekeurd. Het communicatieteam kan dan ook beginnen met de realisatie van het communicatieplan. Vanaf september zullen de inwoners van Gent geregeld via verschillende informatiekanalen op de hoogte worden gebracht van de projectplannen en -ontwikkelingen. De informatiecampagne begint met een informatiefolder, de opening van het infopunt, de voorstelling van het projectlogo en de projecthuisstijl, een website en de tweede officiële informatievergadering over het project.

Informatiefolder

Alle inwoners van Gent krijgen vanaf 23 september gratis de informatiefolder in hun bus, in het oktobernummer van het Stadsmagazine. Deze informatiefolder zal ook apart te verkrijgen zijn.

Infopunt

In september opent het Infopunt in het districtsgebouw van de NMBS aan het K. Maria Hendrikaplein 2 zijn deuren. Iedereen zal er tijdens de openingsuren en na afspraak terechtkunnen met vragen over het project en zal er de plannen en studies kunnen inkijken. Op de officiële opening van het Infopunt zullen het projectlogo en de projecthuisstijl worden voorgesteld. In de ontvangstruimte van het Sint-Pietersstation komen er in een eerste fase enkel informatiepanelen, maar het is de bedoeling om in een latere fase hier permanent met een Infopunt aanwezig te zijn.

Website

In afwachting van een aparte projectwebsite, zal de informatie van het project beschikbaar zijn op de website van de Stad Gent: www.gent.be/sintpieters/

Informatievergadering

Op maandag 3 oktober is er een tweede officiële informatievergadering in aanwezigheid van alle projectpartners. Dan zal de buurt meer vernemen over de laatste stand van zaken, het goedgekeurde voorontwerp en de inspraakmogelijkheden in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Traditiegetrouw worden er geen informatie- en inspraakmomenten georganiseerd tijdens de vakantiemaanden.

De projectstuurgroep hecht veel belang aan kwaliteitsvolle en eerlijke communicatie

De stuurgroep hecht bijzonder veel belang aan kwaliteitsvolle communicatie en stelt daarvoor de nodige mensen en middelen ter beschikking. Het is de ambitie van alle partners, de NMBS-Holding, Infrabel, De Lijn, de Administratie Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen en de stad Gent, om de stationsbuurt op een duurzame en kwaliteitsvolle manier te ontwikkelen en daarbij ook bijzondere aandacht te schenken aan mens en milieu.

Informatie

Tania Fierens, communicatieteam project Gent Sint-Pieters, tel. 09 266 52 28, e-mail: tania.fierens@gent.be
Hilde Osselaer, communicatieteam project Gent Sint-Pieters, tel. 09 266 52 09, e-mail: hilde.osselaer@gent.be
Hilde Ballegeer, voorzitter, dagelijks bestuur Communicatie project Gent Sint-Pieters, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 52 18, fax 09 266 52 29, e-mail: hilde.ballegeer@gent.be

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.