Informatievergadering Gewestelijk RUP en stedenbouwkundige vergunningsaanvragen op 7 maart 2006

Geplaatst op 07 mrt. 2006

Openbare onderzoeken

  • het openbaar onderzoek over het ontwerp van Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stationsomgeving Gent Sint-Pieters (GRUP) - Koningin Fabiolalaan loopt van 27 februari tot 27 april 2007
  • het openbaar onderzoek over drie stedenbouwkundige vergunningsaanvragen loopt van 27 maart tot 26 april 2006
    • vernieuwd stationscomplex met tram- en busstation, tunnel en parking en bijhorende elementen
    • heraanleg K. Fabiolalaan
    • verbindingsweg naar en van R4

Geachte mevrouw
Geachte heer

Hierbij nodigen wij u vriendelijk uit op een informatievergadering over het ontwerp van gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan".
Deze informatieavond vond plaats op dinsdag 7 maart 2006 om 20 uur in de Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Auditorium 2, K.L. Ledeganckstraat 35, 9000 Gent.

Het programma zag er als volgt uit::
Inleiding - Frank Beke
Deel 1 - Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan: Ine D'Hondt en Peter Triest

• Toelichten grafisch plan en stedebouwkundige voorschriften

Deel 2 - Toelichting Bouwaanvragen (PDF - 7MB): Jacques Voncke (ev. Hilde Weemaes)

• Toelichten praktische zaken

Deel 3 - Gelegenheid tot vragen stellen

Met vriendelijke groeten
Hilde Ballegeer
Voorzitter dagelijks bestuur Communicatie

Heeft u vragen of problemen bij het raadplegen van de documenten? Bel 09 241 24 11 of mail info@projectgentsintpieters.be

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.