Infovergadering over ontwerp GRUP, Stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan op 7 maart 2006

Geplaatst op 24 feb. 2006

Op dinsdag 7 maart 2006 om 20 uur vindt in de Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Auditorium 2, K.L. Ledeganckstraat 35, 9000 Gent een informatievergadering plaats over het ontwerp van Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) "Stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan". Dit GRUP - opgemaakt in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen - dient om de ontwikkelingen in de stationsomgeving mogelijk te maken en heeft gevolgen voor de bestemming en inrichting van verschillende zones in het plangebied. De projectpartners vinden het belangrijk om iedereen zo goed mogelijk te informeren over de inhoud, de procedure en de inspraakmogelijkheden van het ontwerp van Gewestelijk RUP alsook over de geplande bouwaanvragen en bijhorende inspraakprocedures. Het auditorium is vlot toegankelijk voor iedereen. Rolstoelgebruikers kunnen de lift nemen naar de verdieping -1. Er wordt bewegwijzering voorzien.

Ontwerp Gewestelijk RUP ligt ter inzage tijdens het openbaar onderzoek dat start op maandag 27 februari en eindigt op donderdag 27 april 2006 bij de hieronder vermelde diensten.

Dienst Administratie Loket Stedenbouw en Openbaar Domein, Gent Centrum: Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, Lokaal 403, 4e verdieping - maandag tot en met vrijdag van 8 tot 13 uur en op woensdagnamiddag ook van 14 tot 18 uur - Tel.: 09 266 79 50 - Fax: 09 266 79 69 - E-mail: loketsod.gent@gent.be

Infopunt Project Gent Sint- Pieters: Districtsgebouw NMBS-Groep, K. Maria Hendrikaplein 2, 9000 Gent - dinsdag van 14 tot 16 uur en donderdag van 10 tot 12 uur en na afspraak - Tel. : 09 241 24 11 - E-mail: info@projectgentsintpieters.be - Website: www.projectgentsintpieters.be

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Afdeling Ruimtelijke Planning: Phoenixgebouw, K. Albert II-laan 19, 1210 Brussel - Tel.: 02 553 83 79 - Fax: 02 553 83 79 - E-mail: uimtelijke.planning@lin.vlaanderen.be

Mogelijkheid tot reageren

Tijdens dit openbaar onderzoek kunnen opmerkingen, bezwaren of adviezen die betrekking hebben op de gebieden die in het GRUP zijn opgenomen schriftelijk worden ingediend. Dit kan per aangetekende brief naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), K. Albert II-laan 19, bus 13, 1210 Brussel of schriftelijk, tegen ontvangstbewijs bij het College van burgemeester en schepenen van de Stad Gent p/a Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, die deze op haar beurt zal overmaken aan de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.