Inspraak verkeerscirculatieplan Rijsenbergwijk tijdens infobeurs op 4 oktober 2007

Geplaatst op 27 sep. 2007

Inspraak rond ontwerp van verkeerscirculatieplan voor de Rijsenbergwijk in Gent

De nieuwe verbindingsweg vanaf de R4 (via een nieuwe tunnel onder de sporen) zal de pendelaars, het kantoorpersoneel en de bezoekers aan de commerciële en vrije tijdsgebouwen tot in de (eveneens nieuwe) ondergrondse parkeergarage aan het Sint-Pietersstation (2.810 auto's) leiden. Een aangepast verkeerscirculatieplan moet bovendien voorkomen dat extra autoverkeer de huidige woonstraten zou overbelasten. In oktober 2007 kunnen de 3.000 inwoners van de Rijsenbergwijk (tussen K. Fabiolalaan, K. Albertlaan en Leie) hun mening geven over een ontwerp van circulatieplan. Het inspraakmoment komt vroeg: pas vanaf 2010 zal het verkeer via de nieuwe tunnel naar de K. Fabiolalaan (ter hoogte van de Frans De Potterstraat) kunnen rijden. Vanaf 2014-2015 zullen de auto's vanuit de nieuwe tunnel moeten afdraaien, om ter hoogte van de Sportstraat op de K. Fabiolalaan te arriveren.

Algemeen kader: het project Gent Sint-Pieters

De werken voor het project Gent Sint-Pieters zijn dit jaar gestart. Het project wil het station en zijn ruime omgeving de komende tien jaar aanpassen aan de behoeften van de 21ste eeuw. Een vernieuwd station Gent-Sint-Pieters, een nieuw bus- en tramstation, een ondergrondse parkeergarage en fietsenstallingen, een verbindingsweg met de R4 en de projectontwikkeling aan de K. Fabiolalaan zijn de belangrijkste veranderingen. Het project is een samenwerking tussen NMBS-Holding, Infrabel, Eurostation, De Lijn, het Vlaamse Gewest en de stad Gent. De projectpartners streven ernaar mobiliteit en werken te verzoenen met wonen, leefbaarheid en milieu.

Waarom een ontwerp van verkeerscirculatieplan

Ook wat betreft de Rijsenbergwijk besteden de projectpartners, zowel tijdens als na de uitvoering van het project, maximale aandacht aan de leefbaarheid. De stad Gent wil ervoor zorgen dat wagens die niet in de wijk moeten zijn zo weinig mogelijk door de wijk rijden. Daarom maakte de stad een ontwerp van verkeerscirculatieplan op. In dat plan worden maatregelen voorgesteld om doorgaand verkeer door de wijk te vermijden. De stad zal op regelmatige basis de passerende voertuigen tellen om na te gaan of het doorgaande verkeer door de wijk een probleem vormt. Op basis van deze tellingen zal dan besloten worden om het plan al dan niet in te voeren.

Inspraak

Het gefaseerde en via tellingen bij te sturen verkeerscirculatieplan ligt nog niet vast. De stad Gent wil het eerst voorleggen aan de mensen die wonen of werken in de wijk.

Praktisch: een Rijsenbergbeurs en/of bezoek aan het Infopunt

Op donderdag 4 oktober 2007 vindt een info- en inspraakmoment plaats, in het Parochiehuis Sint-Paulus, Patijntjestraat 27, 9000 Gent. De inwoners kunnen tussen 16 en 21.30 uur binnenwandelen, de info over het verkeerscirculatieplan voor de Rijsenbergwijk bekijken en meedenken over de gevolgen van het plan voor henzelf als wijkbewoner of bezoeker van de wijk. Er is ook algemene informatie aanwezig over het gehele project Gent Sint-Pieters. Ook na de Rijsenbergbeurs kunnen ze de informatie bekijken in het Infopunt: in het districtsgebouw van de NMBS-groep, K. Maria Hendrikaplein 2, 9000 Gent. Ze kunnen er terecht op dinsdag van 14 tot 16 uur, op donderdag van 10 tot 12 uur en na afspraak op telefoonnummer 09 241 24 11. Tot eind oktober kunnen ze opmerkingen en vragen bij het ontwerp van verkeerscirculatieplan overmaken.

Contact

Over de Rijsenbergbeurs: Katelijne Van den Brande, gebiedscommunicator, Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking Stad Gent, Onderstraat 20, 9000 Gent, katelijne.vandenbrande@gent.be, tel 09 266 82 43. Over het project Gent Sint-Pieters: Infopunt, K. Maria Hendrikaplein 2, 9000 Gent, Greet.Riebbels@projectgentsintpieters.be, tel. 09 241 24 11 of gsm 0486 26 00 14.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.