Juli en augustus 2007: werf raakt ingericht

Geplaatst op 12 jul. 2007

Gent, 12 juli 2007

INFORMATIE AAN DE BUURTBEWONERS

Juli en augustus 2007: werf raakt ingericht.

Beste buurtbewoner,

Tienduizenden mensen maakten deze week gebruik van de trein en van de bus-en tramverbindingen om naar de aankomst van de Tour de France in Gent te komen kijken. Speciaal voor deze gelegenheid maakten we het K. Maria-Hendrikaplein, en een deel achterkant van het station tijdelijk fietsenvrij. Ook de werfomsluiting aan de ingang van het station (werfzone nieuwe glazen luifel) werd ingesnoerd.

En nu: vakantie, Gentse Feesten, bouwverlof ? Niet helemaal. Onze (onder)aannemers blijven doorwerken. Om de ondergrondse parkeergarage (420 meter lang en 90 meter breed) te bouwen, freezen ze nu de asfaltlaag weg op het terrein van de vroegere NMBS-parkeerplaats (naast de K. Fabiolalaan). Een deel ervan moet ook al afgevoerd worden, via de K. Fabiolalaan, richting Snepkaai. Tegelijk wordt er ook materiaal aangevoerd. Extra signalisatieborden aan de inrit van de werf (ter hoogte van de F. De Potterstraat) roepen het plaatselijke autoverkeer op tot voorzichtigheid.

Half augustus bereidt de aannemer zich voor om de slibwanden (de zijwanden) van de parkeergarage uit te graven. Hij maakt dan smalle sleuven van 18 meter diep, die eerst met bentoniet (vloeibare niet-stollende klei) worden gevuld, en later met gewapend beton. Op dat ogenblik zal de bedrijvigheid op het parkeerterrein intensiever worden.

Tegen eind september hebben we een straat op eigen terrein af (vlak naast het spoorwegtallud, achter de NMBS-parkeertoren, tot het achterste stuk van de K. Fabiolalaan). De grote hoeveelheden grond die UIT de bouwput weg moeten, hoeven dus niet te passeren in de drukte van de bebouwde kom.

Andere zomerse voorbereidende werken in de werfzone zijn het (ver)leggen van kabels en leidingen en het aanleggen van een toegangsweg naar het seinhuis (dat permanent bereikbaar moet blijven voor het NMBS-personeel). Voorbij de voorlopige parkeertoren (ter hoogte van de Sportstraat) beginnen we tijdelijke magazijnen te bouwen, en een boogloods en bureelcontainers voor personeel en materiaal van de spoorwegmaatschappij.

Vooraan op het terrein (kant K. Maria-Hendrikaplein) staan nog steeds het voormalige postgebouw en de goederenloods van de NMBS. De ontruiming en afbraak van die gebouwen is in volle gang.

Het postgebouw is binnenin ontmanteld. In september gaat het betonnen skelet tegen de vlakte. Het puin zal ter plaatse worden verbrijzeld. Dat kan - overdag - lawaai opleveren. Wij zullen al het mogelijke doen om mogelijke stof- en geluidshinder te beperken.

In de goederenloods konden tot eind juni van dit jaar 700 fietsen van pendelaars overdekt worden gestald. Het gebouw is nu ontruimd. De fietsers krijgen 1.800 extra stallingen ter beschikking aan de achterkant van het station (hoek Sint-Denijslaan - Voskenslaan).

In de huidige stand van de planning gebeuren alle werken op terrein van de NMBS. Voorlopig nemen we geen openbaar domein in.

Ook langs de Sint-Denijslaan zullen er eind augustus bouwactiviteiten te zien zijn. Maar, alweer, volledig op eigen spoorwegbodem. Vanaf een ‘eiland' tussen de sporenbundels start de uitgraving van 2 tunnels. De ene zal later toegang verschaffen tot de ondergrondse parkeergarage. De andere wordt een tram-, bus-, voetgangers- en fietserstunnel. Tegen het einde van de zomer zullen er voor die werken enkele parkeerplaatsen in de Sint-Denijslaan (kant spoorwegtallud) worden ingenomen door de aannemer.

Mogen wij u alvast een prettige vakantie toewensen. Mocht u vragen hebben, of opmerkingen, aarzel dan niet ons te contacteren, via mail, brief, telefoon, of ter plaatse op het infopunt. Infopunt Project Gent Sint-Pieters, Districtsgebouw NMBS-groep, K. Maria Hendrikaplein 2, 9000 Gent. (open op dinsdag van 14-16 uur en op donderdag van 10-12 uur), tel. 09 241 24 11, info@projectgentsintpieters.be.

Met vriendelijke groeten,

Greet Riebbels, Communicatie Project Gent Sint-Pieters

v.u. Daniel Termont, voorzitter stuurgroep, p/a Botermarkt 1, 9000 Gent

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.