Juridische procedures tegen Project Gent Sint-Pieters

Geplaatst op 17 apr. 2007

Tien bewoners uit de omgeving van het Sint-Pietersstation hebben bij de Raad van State een verzoekschrift tot schorsing (en vernietiging) ingediend tegen het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 waarbij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan' definitief is vastgesteld. Het verzoekschrift is ingediend bij de Raad van State op 19 februari 2007 en door de Raad van State betekend aan de Vlaamse Regering op 28 februari 2007. Het Vlaamse Gewest heeft intussen het administratief dossier en een verweernota neergelegd bij de Raad van State. In onderling overleg hebben de betrokken partners, waaronder de NMBS-Holding, Eurostation, de stad Gent en De Lijn, beslist om vrijwillig te zullen tussenkomen in de procedure bij de Raad van State. Een uitspraak van de Raad van State in de schorsingsprocedure tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan kan meerdere maanden op zich laten wachten.

Drie bewoners uit de omgeving van het Sint-Pietersstation hebben bij de Raad van State een verzoekschrift tot schorsing (en vernietiging) ingediend tegen het besluit van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van 19 december 2006 waarbij een stedenbouwkundige vergunning is verleend aan INFRABEL voor het bouwen van een vernieuwd stationscomplex "Gent-Sint-Pieters" met tram- en busstation, tunnel en parking. Het verzoekschrift is ingediend bij de Raad van State op 5 maart 2007 en door de Raad van State betekend aan de Vlaamse Regering op 7 maart 2007. Het Vlaamse Gewest heeft intussen het administratief dossier en een verweernota neergelegd bij de Raad van State. In onderling overleg hebben de betrokken partners, waaronder de NMBS-Holding, Eurostation, Infrabel, de stad Gent en De Lijn beslist om vrijwillig te zullen tussenkomen in de procedure bij de Raad van State. Een uitspraak van de Raad van State in de schorsingsprocedure tegen de vergunning voor het stationscomplex kan meerdere maanden op zich laten wachten.

Zes bewoners uit de omgeving van het Sint-Pietersstation hebben bij de Raad van State een verzoekschrift tot schorsing (en vernietiging) ingediend tegen het besluit van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van 19 december 2006 waarbij een stedenbouwkundige vergunning is verleend aan AWV Oost-Vlaanderen voor het aanleggen van een verbindingsweg tussen de R4 en de Sint-Denijslaan. Het verzoekschrift is ingediend bij de Raad van State op 5 maart 2007 en door de Raad van State betekend aan de Vlaamse Regering op 7 maart 2007. Het Vlaamse Gewest heeft intussen het administratief dossier en een verweernota neergelegd bij de Raad van State. In onderling overleg hebben de betrokken partners, waaronder de NMBS-Holding, Eurostation, de stad Gent en De Lijn beslist om vrijwillig te zullen tussenkomen in de procedure bij de Raad van State. Een uitspraak van de Raad van State in de schorsingsprocedure tegen de vergunning voor de verbindingsweg kan meerdere maanden op zich laten wachten.

De v.z.w. Bond Beter Leefmilieu en de v.z.w. Gents Milieufront hebben bij de Raad van State een verzoekschrift tot schorsing (en vernietiging) ingediend tegen het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 waarbij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan' definitief is vastgesteld, tegen het besluit van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van 19 december 2006 waarbij een stedenbouwkundige vergunning is verleend aan INFRABEL voor het bouwen van een vernieuwd stationscomplex "Gent-Sint-Pieters" met tram- en busstation, tunnel en parking, en tegen het besluit van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van 19 december 2006 waarbij een stedenbouwkundige vergunning is verleend aan AWV Oost-Vlaanderen voor het aanleggen van een verbindingsweg tussen de R4 en de Sint-Denijslaan.

Milieustakingsvergoeding

Dertig bewoners uit de omgeving van het Sint-Pietersstation hebben - namens de stad Gent - een milieustakingsvordering ingeleid bij de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Gent. Zij vorderen dat aan de NV NMBS-Holding, de NV Infrabel, de NV Eurostation en aan Vlaamse Gewest een verbod wordt opgelegd om werken uit te voeren voor de aanleg van de verbindingsweg tussen het station en de R4 en voor de aanleg van de ondergrondse parking onder verbeurte van een dwangsom.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.