Kennisgevingsnota projectMER station Gent-Sint-Pieters en omgeving ter inzage (maa/2004)

Geplaatst op 23 mrt. 2004

Van dinsdag 23 maart tot en met vrijdag 23 april 2004 ligt de kennisgevingsnota die het eigenlijke MER (MilieuEffectenRapport) voor het project station Gent-Sint-Pieters en omgeving voorafgaat, ter inzage. Het project verenigt de ambities van de NMBS, De Lijn en de stad Gent.

Het project station Gent-Sint-Pieters en omgeving

Het project voorziet in een nieuwe stedelijke structuur rond het station Gent-Sint-Pieters met een vernieuwd station en een projectontwikkeling aan de K. Fabiolalaan en de Sint-Denijslaan. De nadruk ligt op Gent-Sint-Pieters als knooppunt van openbaar vervoer en als stedelijk concentratiepunt.
Er is een samenwerkingsakkoord tussen de NMBS, De Lijn, de stad Gent, AWV en Eurostation om dit project in goede banen te leiden. De kosten exclusief projectontwikkeling K. Fabiolalaan worden geraamd op 344 miljoen euro, exclusief BTW. De werken starten ten vroegste midden 2005. De realisatie zal vermoedelijk tien jaar in beslag nemen.

Verschillende deelprojecten

Het project bestaat uit vier deelprojecten.
Een eerste deelproject omvat de herinrichting van het station Gent-Sint-Pieters. De perrons worden breder en de huidige reizigerstunnel wordt vervangen door een veel ruimere gebruikersruimte. Hierin is plaats voorzien voor allerhande stationsfuncties en commerciële activiteiten. Daarnaast wordt ook het sporencomplex tussen Snepkaai en Kortrijksesteenweg geoptimaliseerd.

Een tweede deelproject betreft de oprichting van een nieuw tram- en busstation. De realisatie hiervan vraagt een aanpassing van de pleinen en straten in de omgeving van het station. Deze aanpassing moet leiden tot een vlotter en veiliger gebruik van het openbaar vervoer en kadert binnen het Pegasusplan van De Lijn.

In een derde deelproject komt de projectontwikkeling langs de K. Fabiolalaan en de Sint-Denijslaan aan bod. Om plaats te maken voor een grote ondergrondse parking, kantoren, woonruimten en buurtvoorzieningen langs de K. Fabiolalaan worden de goederenloods van de NMBS en het postgebouw gesloopt. Daarnaast is er projectontwikkeling voorzien aan de Sint-Denijslaan waaronder de aanleg van een zuidelijk stationsplein.

Een laatste deelproject behelst de aanleg van een verbindingsweg tussen de R4 en de K. Fabiolalaan ter ontsluiting van een ondergrondse parking voor pendelaars en projectontwikkeling. Om deze verbinding te realiseren wordt een gelijkgrondse tunnel gebouwd onder het spoorlichaam tussen de Sint-Denijslaan en de K. Fabiolalaan.
Een belangrijk deel van het project situeert zich op de terreinen van de NMBS.

De realisatie van de deelprojecten gebeurt in verschillende fasen die maximaal op elkaar worden afgestemd.

Informatievergadering

Om de buurtbewoners zo goed mogelijk te informeren over het project en de procedure van het kennisgevingsdossier van het projectMER vindt er een informatievergadering plaats op maandag 29 maart 2004 om 20 uur in de polyvalente zaal van de middenschool van het Koninklijk Atheneum, Voskenslaan 60, 9000 Gent.
Omdat de publieke belangstelling voor het project zo groot was, wordt er een extra informatievergadering georganiseerd op maandag 5 april om 20 uur in de polyvalente zaal van de middenschool van het Koninklijk Atheneum Voskenslaan, Voskenslaan 60, 9000 Gent.

Mogelijkheid tot reageren

De kennisgevingsnota ligt ter inzage van dinsdag 23 maart tot en met vrijdag 23 april 2004 bij de Dienst Administratie Technische Diensten van de Stad Gent, Administratief Centrum, lokaal 335, 3-de verdieping, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 13 uur en op woensdagnamiddag ook van 14 tot 17 uur.
Eventuele opmerkingen over de inhoudsafbakening van het project-MER dienen uiterlijk op vrijdag 23 april 2004 toe te komen bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid, Cel MER, K. Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent, p/a Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent die deze op haar beurt zal overmaken aan het Ministerie.

Informatie

Hilde Ballegeer, voorzitter, dagelijks bestuur Communicatie project station Gent-Sint-Pieters en omgeving, stadhuis,

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.