Klankbordgroep Project Gent Sint-Pieters gaat van start op 3 juli 2006

Geplaatst op 04 jul. 2006

Op maandag 3 juli 2006 is de klankbordgroep voor het Project Gent Sint-Pieters voor de eerste keer samengekomen. De klankbordgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende belangengroepen, de projectpartners en de Stad Gent. Er werden een aantal concrete afspraken gemaakt over het functioneren van de groep en het werkprogramma voor het najaar.

Doel en welslagen

De klankbordgroep moet een plaats worden waar zinvol kan worden gediscussieerd zodat enerzijds de informatie doorstroomt naar de verschillende belangengroepen en anderzijds de inbreng van de belangengroepen kan leiden tot eventuele verbeteringen aan het project. Het welslagen van de klankbordgroep ligt in de handen van de groep zelf en wordt onder meer bepaald door de interesse, de bereidheid tot engagement en het vertrouwen van haar leden.

Onafhankelijke voorzitter

Filip De Rynck, hoogleraar Bestuurskunde aan de Hogeschool Gent en de Universiteit Antwerpen, zit als onafhankelijk voorzitter de vergaderingen voor. Hij zal nagaan waarover de klankbordgroep de komende maanden zinvol zal kunnen discussiëren. Hij doet ook voorstellen om de goede werking van de klankbordgroep te bevorderen.

Vraag naar engagement

Tijdens de eerste verkennende vergadering peilde Filip De Rynck naar de verwachtingen van de deelnemers. Hij heeft de leden uitdrukkelijk gevraagd zich minstens te engageren tot het einde van dit jaar. Daarna zal dan een eerste balans van de werking worden opgemaakt.

Klankbordgroep Project Gent Sint-Pieters: deelnemerslijst

Volgende organisaties en groepen zijn vertegenwoordigd in de klankbordgroep:

 • 1) Buurtcomité Buitensporig
 • 2) Milieugroep Sint-Pieters-Aaigem
 • 3) Taxistop
 • 4) Dekenij Sint-Pietersstation
 • 5) Handelaars ten zuiden van het station
 • 6) Buurtcomité Rijsenbergwijk
 • 7) Parochie Sint-Paulus
 • 8) Katholieke scholen
 • 9) Stedelijke scholen
 • 10) Gemeenschapsscholen
 • 11) Gaspard de Colignyschool
 • 12) Hogeschool Gent
 • 13) Voetgangersbeweging
 • 14) Fietsersbond Gent
 • 15) Bond voor Trein-, Tram- en Busgebruikers

Deelnemers voor de Stad Gent en de andere projectpartners:

 • 16) Stad Gent, burgemeester Frank Beke
 • 17) Stad Gent, schepen Versnick
 • 18) Stad Gent, schepen Temmerman
 • 19) Stad Gent, schepen Decaluwe
 • 20) Stad Gent, departementshoofd RUMODO
 • 21) Stad Gent, Gebiedsgerichte Werking
 • 22) Infopunt Gent Sint-Pieters
 • 23) De Lijn, directeur De Lijn Oost-Vlaanderen of zijn afgevaardigde
 • 24) AWV
 • 25) NMBS, districtsdirecteur NMBS-Holding Oost- en West-Vlaanderen
 • 26) Eurostation, projectleider Gent Sint-Pieters
 • 27) Stad Gent, betrokken diensten, in functie van de agenda

 • 28) Voorzitter klankbordgroep:

Filip De Rynck

Hoogleraar Bestuurskunde

Hogeschool Gent en Universiteit Antwerpen

Eerste concrete afspraken

Er zijn tijdens deze eerste bijeenkomst al concrete afspraken gemaakt voor een werkprogramma in het najaar. Zo zijn er onder meer verschillende infosessies voorzien om het kennisniveau van de deelnemers op een gelijk niveau te brengen. Aan die infosessies zullen dan ook discussies worden gekoppeld over belangrijke thema's zoals hoogbouw, mobiliteit, woonkwaliteit. Daarnaast zullen ook de werkschema's (werffaseringen) worden voorgesteld. Ook de toegankelijkheid van de stationsomgeving tijdens de werken staat zeker al op de agenda.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.