Kortstondige fietsontruiming Maria Hendrikaplein voor dorstige bomen (juni/2008)

Geplaatst op 05 jun. 2008

Begin juni 2008 is flink regenachtig... en toch...

De fietsenstallingen op de buitenste, en later ook de binnenste cirkel van op het K. Maria-Hendrikaplein (onder de platanen) moeten vanaf 16 juni 2008 tijdelijk verplaatst worden. Reden is dat rond de (beschermde) plataanbomen greppels moeten worden gegraven om extra water te kunnen geven. Voor het graafwerk staan de fietsen helaas in de weg.

Water geven aan bomen, waarom?

Om de ondergrondse parkeergarage te bouwen zijn er pompen (bemaling) geplaatst die het waterpeil in de werkput laten dalen. Ook onmiddellijk buiten de werkput staat de ondergrondse watertafel nu lager dan tijdens een gewone zomer. Omdat de platanen op het K. Maria-Hendrikaplein deel uitmaken van een beschermd stadsgezicht, én omdat ze heel dicht tegen de bouwput aanstaan, in redelijk onbarmhartige (harde) grond, schrijft de bouwvergunning voor deze bomen extra irrigatie voor. Om zeker te zijn dat het groen op het K. Maria-Hendrikaplein de zomer van 2008 gezond doorkomt, zal er dus regelmatig water worden gegeven... via greppels op een meter rond de boomstammen.

Wees wakker en waakzaam als je je fiets achterlaat in de fietsrekken onder de bomen

In de periode tussen 16 en 30 juni 2008 worden de fietsrekken heel kortstondig (1 dag) ontruimd, en niet allemaal tegelijk. Parkerende fietsers houden best heel goed de informatieborden bij de rekken in de gaten. Daar staan de datums van ontruiming op. Gedurende 2 weken voor de ontruimingsoperatie worden ook alle geparkeerde fietsen individueel gelabeld met een informatietekst over de precieze datum van het leegmaken en verschuiven van dat specifieke fietsrek.

LET OP: fietsen die toch nog op de bewuste dag van ontruiming in de rekken staan, worden losgeknipt en in het fietsdepot van de stad Gent in bewaring genomen. Inlichtingen over weggehaalde fietsen kan u verkrijgen bij Fietsendepot Gent (09 225 50 05) en bij Gentinfo (09 210 10 10).

Praktisch wordt het als volgt georganiseerd:

Eerst wordt de buitenste bomencirkel aangepakt. Per dag wordt er één kwart van de fietsenrekken aan de buitencirkel van het K. Maria-Hendrikaplein ontruimd en verplaatst naar de binnencirkel. Dat gebeurt op volgende data (telkens één vierde van de buitencirkel): 16, 17, 18 en 19 juni.

Aansluitend op het weghalen van de fietsrekken, worden er met de hand kuilen gegraven naast de bomen.

Tot slot is ook de binnencirkel van het K. Maria-Hendrikaplein aan de beurt. Per dag wordt opnieuw een kwart van de fietsenstallingen aan de binnencirkel ontruimd, en dat op de volgende data: 30 juni, 1, 2 en 3 juli 2008.

Gentse Feesten: de grote jaarlijkse ontruiming van het K. Maria-Hendrikaplein

Wegens de traditionele rommelmarkt op het K. Maria-Hendrikaplein tijdens de Gentse Feesten, wordt het volledige K. Maria-Hendrikaplein fietsen(rek)vrij gemaakt: vanaf 30 juni tot en met 31 juli 2008.

Omdat er maar een weekje meer tussen deze operatie en de bovenbeschreven ‘binnencirkel'-operatie zit, worden de ontruimde rekken van de binnencirkel pas NA de Gentse Feesten terug geïnstalleerd.

Dat hoeft niet problematisch te zijn voor de capaciteit van fietsparkeerplaatsen: wegens het einde van het academiejaar (studenten nemen hun fiets mee naar huis) daalt het aantal geparkeerde fietsen rond het station zienderogen vanaf 30 juni 2008.

Meer informatie:

Fietsendepot Gent Academiestraat 6 9000 Gent tel 09 225 50 05 of Gent Info 09 210 10 10

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.