Laatste overkoppelingen rioleringen Sint-Denijslaan door Aquafin

Geplaatst op 12 jun. 2007

21692B-infobrief juni 2007

contactpersoon Herman De Schamphelaere 03 450 47 83 03 450 44 45 herman.deschamphelaere@aquafin.be

Betreft: collectorwerken in uw buurt

Projectnummer 21.692B - Collector Koningin Maria Hendrikaplein - Koning Albertlaan

Mevrouw/Mijnheer

Zoals aangekondigd in vorig schrijven wensen wij u bij deze op de hoogte te brengen van de exacte planning van de laatste acties die nodig zijn om ook in de Sint-Denijslaan de overkoppelingen van de nieuwe en de oude leidingen tot een goed einde te brengen.

De werken die door de stad Gent aan de Sneppebrug worden uitgevoerd, zullen eindigen voor dinsdag 12 juni 2007. Dit betekent dat Aquafin de laatste fase van bovenvermeld collectorproject zal kunnen realiseren in de periode van maandag 18 juni tot en met vrijdag 29 juni 2007.

  • § Gedurende deze twee werkweken zal de Sint-Denijslaan volledig afgesloten worden voor het doorgaand verkeer. Een omleiding wordt voorzien via de K. Fabiolalaan.
  • § Ook het plaatselijk verkeer van de Sint-Denijslaan zal gedurende deze twee weken ernstige hinder ondervinden: enerzijds dient ter hoogte van het Hotel Trianon de persleiding aangekoppeld te worden en anderzijds moet een gelijkaardige operatie gebeuren ter hoogte van de inrit aan het Vina Bovypark.

De aannemer heeft zich geëngageerd al het mogelijke te doen opdat de werkzaamheden ter hoogte van de inrit binnen een kortere tijdspanne worden gerealiseerd. Wij hopen dat er zich geen onverwachte problemen voordoen zodat de inrit vlugger kan worden vrijgegeven. Hou er a.u.b. wel rekening mee dat we dit niet kunnen garanderen!

Hebt u nog vragen, aarzel niet en neem contact op met de werftoezichter die de werken dagelijks opvolgt. U vindt een lijst met nuttige contactadressen op de ommezijde.

Alvast nogmaals onze oprechte dank voor uw begrip en welwillende medewerking.

Met vriendelijke groeten

Gaby Rappoort Herman De Schamphelaere

verantwoordelijke Minder Hinder projectleider Projectbeheer

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.