Meedenken over mobiliteit/parkeren ook via deze website (april 2010)

Geplaatst op 20 apr. 2010

Participatie rond mobiliteit

Participatie rond aspecten die de stationsbuurten en toekomstige klanten van (het project) Gent Sint-Pieters aanbelangen, is belangrijk voor de projectpartners.
Tegen 2010 wijzigt er één en ander rond Gent-Sint-Pieters, omdat een aantal bouwwerken afgeraken. Met name op vlak van mobiliteit moeten er dan knopen worden doorgehakt.

Het Project Gent Sint-Pieters organiseerde daarom de nodige mogelijkheden om signalen, meningen en adviezen uit de wijde omgeving rond het station te verzamelen.
1. zondagnamiddag 18 april 2010: dialoogcafé over mobiliteit
2. zondag 25 april 2010 van 9u tot 17 u: werfwandeling voor 800 mensen (op inschrijving) MET mogelijkheid om een korte vragen- en suggestielijst in te vullen
3. van maandag 19 april 2010 tot dinsdag 27 april 2010: invulformulier i.v.m. mobiliteit anno 2010


1. Dialoogcafé 18/04/2010

Voor het verslag, de teksten en beelden die ter plaatse werden voorgelegd, en de foto's van het gebeuren: klik hier

2. Werfwandeling 25/04/2010

Ter plaatse worden de Gentenaars uitgenodigd om kennis te nemen van dezelfde teksten en beelden (in een presentatie). Vervolgens krijgen zij de gelegenheid om een vragen- en suggestielijst in te vullen.

3. Invulformulier op deze website: 19/04/2010 tot 27/04/2010

U was niet ingeschreven voor bovenstaande activiteiten ? U woont en/of werkt in de wijken rond Gent Sint-Pieters of u voelt zich betrokken bij de toekomst van de stationsomgeving ?
Dan krijgt u hier toch de kans om uw mening op papier te zetten en te mailen.

3a. Bekijk eerst even deze inleidende presentatie:

Over mobiliteit (20 min.) en over parkeren (10 min.)
De pdf-versie van dezelfde presentatie kan u hier ook bekijken: autobereikbaarheid (2482 kB) en parkeren (1687 kB)

Deze documenten kunnen u helpen om de problemtatiek goed te begrijpen:

De teksten van bovenstaande presentaties:
autobereikbaarheid
parkeren

De beelden:
Valentin Vaerwyckweg - Hogeschool (PDF - 889 kB)
Parking toegangen (PDF - 57,8 kB)
Albertlaan (PDF - 72,2)

De kaartjes:
Stationsomgeving Gent (PDF - 533 kB)
Verkeerscirculatieplan stationsomgeving (PDF 293 kB)
Parkeerregimes stationsomgeving (PDF - 333 kB)

3b. U wil hierover uw mening, advies, suggesties/verfijningen neerschrijven en aan ons doorsturen ? Download deze korte vragenlijst als word-document. (klik hier), vul in en stuur het formulier naar:

Ann.Manhaeve@Gent.be, en dit VOOR 27 april 2010


Verdere opvolging ?

De dienst Gebiedsgerichte Werking van de stad Gent (organisator van participatie en burgerbetrokkenheid) maakt een verslag van alle reacties en signalen uit de stationsomgeving. Dit verslag wordt doorgegeven aan de beslissingscentra van de partners van het Project Gent Sint-Pieters en aan het College van Burgemeester en Schepenen van Gent. Zij nemen de bevindingen van de buurt mee in hun verdere beslissingen.
Het verslag wordt eveneens besproken in de klankbordgroep.
De partners van het Project gent Sint-Pieters engageren zich om de uiteindelijke beslissingen aan alle betrokkenen mee te delen.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.