Milieueffectenrapport (MER) Project Gent Sint-Pieters is goedgekeurd (nov/2005)

Geplaatst op 04 nov. 2005

Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap heeft het Milieueffectenrapport (MER) voor het Project Gent Sint-Pieters goedgekeurd en oordeelt dat het MER voldoende informatie bevat om het aspect milieu een volwaardige plaats te geven bij de vaststelling van het uitvoeringsplan en de verdere besluitvorming.

Milieueffectenrapport ligt ter inzage

Het MER is een openbaar document en ligt ter inzage bij de hieronder vermelde diensten. Geïnteresseerden kunnen de niet-technische samenvatting en het goedkeuringsverslag raadplegen op de websites http://www.mervlaanderen.be/ en http://www.projectgentsintpieters.be/.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid, Cel Milieueffectenrapportage, Graaf de Ferrarisgebouw, K. Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel, tel. 02 553 80 79 (secretariaat), e-mail mer@vlaanderen.be

Infopunt Project Gent Sint-Pieters: Districtsgebouw NMBS-Groep, K. Maria Hendrikaplein 2, 9000 Gent, dinsdag van 14 tot 16 uur en donderdag van 10 tot 12 uur en na afspraak, tel. 09 241 24 11, fax 09 241 28 07, e-mail info@projectgentsintpieters.be, website http://www.projectgentsintpieters.be/

Het conform verklaarde MER zal ook als bijlage ter inzage liggen bij de bouwaanvragen en het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan in het kader van de openbare onderzoeken.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.