Milieueffectrapport "Masterplan Station Gent-Sint-Pieters en omgeving" niet goedgekeurd (mei/2005)

Geplaatst op 04 mei 2005

De werkgroep communicatie Project Gent-Sint-Pieters werd ervan in kennis gesteld dat de Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid - Cel Mer van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vandaag in een brief gericht aan het Gentse stadsbestuur laat weten dat het ingediende Mer-rapport niet werd goedgekeurd. Het Mer-rapport werd ingediend in opdracht van de stuurgroep waarin de stad Gent, De Lijn, AWV-Oost-Vlaanderen, NMBS-Holding en Eurostation zetelen. De komende dagen wordt gewerkt aan een aangepast document waarbij rekening wordt gehouden met de gemaakte bemerkingen. Op die manier kan het aangepaste Mer-document nog voor de zomervakantie ter goedkeuring worden voorgelegd aan de betrokken instantie. Iedereen die tijdens de procedure een bezwaar heeft ingediend zal op de hoogte worden gebracht van deze beslissing. Deze beslissing in verband met het ingediende Milieueffectrapport (Mer) heeft echter geen gevolgen voor de timing van de werken.

Deze website gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van de websites beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Lees meer.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.