Nieuw openbaar onderzoek over de plannen voor de tweede fase vernieuwing station

Geplaatst op 10 feb. 2021
Nieuw openbaar onderzoek over de plannen voor de tweede fase vernieuwing station

Eind 2020 diende de NMBS een omgevingsvergunningsaanvraag in voor de tweede fase van de vernieuwing van het station. De Stad Gent organiseerde hiervoor tussen 27 november en 26 december 2020 een openbaar onderzoek.
Omdat er ondertussen nog nieuwe documenten en adviezen aan de omgevingsvergunningsaanvraag zijn toegevoegd, wordt er een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd, en dit vanaf 12 februari tot en met 13 maart 2021.

Aanvulling op 26/2: wegens technische problemen waren de documenten tijdelijk niet zichtbaar. Om aan iedereen de mogelijkheid te geven om ze in te kijken, werd het openbaar onderzoek op 26/2 opnieuw gestart en zal het lopen tot 27/3/2021.

De omgevingsvergunningsaanvraag is aangevuld met volgende bijkomende informatie:

  1. de bekrachtiging van de archeologienota
  2. een verduidelijking van de rioleringsplannen en regenwaterbuffering, en de verplaatsing van de deur voor de nooduitgang van de fietsenstalling om tegemoet te komen aan de aandachtspunten van de brandweer
  3. het verkregen gunstig advies op de aangevraagde afwijking (bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Civiele Veiligheid)
  4. een toelichtingsnota waarbij ingegaan wordt op de diverse aspecten uit de voorwaarden die werden gesteld in het advies van de Stad Gent
  5. aanvullende informatie in functie van de beoordeling door het Agentschap Onroerend Erfgoed (Vlaams gewest) en de Dienst Monumentenzorg (Stad Gent)

Hieronder kan u het filmpje bekijken met de toelichting bij de plannen van het station:

Bij een openbaar onderzoek krijgt u inzage in het dossier en kunt u op de plannen reageren. Omwille van de coronamaatregelen kan het dossier enkel digitaal worden geraadpleegd. Dat kan tijdens de periode van het openbaar onderzoek via http://stad.gent/omgevingsvergunning-bekendmakingen (zoek op projectnummer OMV_2019058370). Lukt dit niet digitaal, neem dan contact op met een baliemedewerker via mail naar bouwen@stad.gent of telefonisch: 09 266 79 50.

Indien u bezwaren of opmerkingen wilt formuleren, kunt u deze indienen op volgende manieren:

  • digitaal via het omgevingsloket op https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek/
  • schriftelijk per brief, met vermelding van dossiernummer OMV_2019058370, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent of door afgifte aan de Balie Bouwen (op afspraak).

Bezwaren kunnen worden ingediend binnen de periode van het openbaar onderzoek (dus vanaf 12 februari tot en met 13 maart 2021).

Eerder ingediende bezwaren hoeven niet opnieuw ingediend te worden.

Als u vragen heeft, kan u deze altijd stellen via info@projectgentsintpieters.be.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.