Nieuw openbaar onderzoek verkavelingsvergunning Rinkkaai

Geplaatst op 15 mei 2019
Rinkkaai plein web

Op 31.08.2017 verkreeg het Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf (sogent) een verkavelingsvergunning onder voorwaarden voor de zone C aan de Koningin Fabiolalaan. Deze vergunning werd op 05.02.2019 vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. In dit arrest werd bevolen om een bemalingsstudie toe te voegen aan de oorspronkelijke verkavelingsaanvraag. Die bemalingsstudie moet de concrete maatregelen aangeven om tijdens de werken verdroging van het moerasbosje aan de overzijde van de Koningin Fabiolalaan maximaal tegen te gaan.

Sogent heeft inmiddels de gevraagde studie toegevoegd aan de oorspronkelijke verkavelingsaanvraag. Aan het oorspronkelijke verkavelingsplan en bijhorende voorschriften, zoals initieel vergund door het Vlaamse Gewest op 31.08.2017, werd verder niets gewijzigd. Omdat een nieuw document toegevoegd werd aan het oorspronkelijke verkavelingsdossier voorziet de wet dat er een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd moet worden. Na het einde van het openbaar onderzoek zal het Vlaamse Gewest een nieuwe beslissing nemen over de verkavelingsaanvraag van Rinkkaai.

Het openbaar onderzoek start op 20.05.2019 en wordt afgesloten op 18.06.2019.
Tijdens die periode zal de bemalingsstudie samen met de oorspronkelijke verkavelingsaanvraag ter inzage liggen bij de Balie Bouwen van de Stad Gent (Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 3e verdieping,- lokaal 307).

Openingsuren loket
• maandag, dinsdag, vrijdag: van 9 tot 12.30 uur
• woensdag: van 9 tot 12.30 uur en van 14 tot 16 uur
Na afspraak:
• dinsdag: van 16.30 tot 19 uur
Sluitingsdagen:
• donderdag, zaterdag, zondag: gesloten

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.