Nieuwe planning heraanleg Koningin Fabiolalaan

Geplaatst op 31 mei 2010

Vertraging
Door zwaar weerverlet in de winter van (begin) 2010 en door vertragingen bij de voorafgaandelijke nutswerken (gas, elektriciteit, water ed.) zal de heraanleg van de K. Fabiolalaan later klaar zijn dan aanvankelijk gepland. Vermoedelijke einddatum van de laatste fase is februari 2011. De bewoners kregen een informatiebrief met de nieuwe planning.

De K. Fabiolalaan is de laan langsheen de sporen aan de voorkant van het station Gent Sint-Pieters, tussen het K. Maria-Hendrikaplein en de Snepkaai (Leie). De laan krijgt over de hele lengte een gescheiden rioleringssysteem. Enkel het voorste deel (tussen het K. Maria-Hendrikaplein en de zijstraat F. De Potterstraat) wordt verbreed en van gevel tot gevel heraangelegd. Op deze laatste werken (heraanleg van het voorste deel) zit er enkele maanden vertraging.

Hoe verlopen de laatste heraanleggingswerken ?

Vanaf 31 mei 2010 schraapt aannemer WEGEBO het asfalt weg over de ganse breedte van de rijweg, in het gedeelte tussen zijstraat Aaigemstraat en de K. Boudewijnstraat. Meteen daarna worden de nieuwe rioleringsbuizen ingegraven: eerst in het stuk tussen het stationsplein en de Tenderstraat, daarna het resterend stukje. Deze fase zal vermoedelijk duren tot kort na het zomerbouwverlof van 2010. Tijdens deze fase blijft het bestaande trottoir langs de huizen beschikbaar voor voetgangerspassage. De omleiding voor fietsers via de Aaigemstraat blijft van kracht. Voor aangelanden en plaatselijk verkeer blijft de K. Fabiolalaan het grootste deel van de tijd berijdbaar per auto: na de graafwerken komt er een voorlopige steenslaglaag.

Begin augustus 2010 worden de funderingen voor het trottoir en voor het dubbele richtings fietspad langs de zijde van de ondergrondse parkeergarage gegoten. Bij deze fase hoort de plaatsing van de eerste 4 rijen boordstenen en de zogenaamde boomkaders in de parkeerstrook (omheen de toekomstige bomen). Vermoedelijk duurt deze fase een tweetal maanden. Op het einde van deze deelfase wordt de doorgang voor voetgangers op de K. Fabiolalaan langs deze (spoor)zijde van de weg georganiseerd. Voor het ander plaatselijk verkeer verandert er niets.

Vervolgens kan de aannemer het trottoir langs de huizenkant uitbreken, fundering gieten en het nieuwe trottoir en de nieuwe parkeerstrook (kant huizen) aanleggen.
De passage op de K. Fabiolalaan geschiedt opnieuw langs de zijde van de huizen.

Aansluitend wordt, langs de zijde van de parkeergarage, de toplaag van het dubbelrichtings-fietspad gegoten en worden de parkeerstroken en het trottoir in hun definitieve vorm aangelegd. De trottoirs worden uitgevoerd in grijs graniet. Allerlaast krijgt de Koningin Fabiolalaan een toplaag in asfalt. Vermoedelijk is de K. Fabiolalaan afgewerkt tegen februari 2011.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.