Nieuwsbrief nr 10 - mei 2010

Geplaatst op 20 apr. 2010

Deze nieuwsbrief werd verspreid als katern in het stadsmagazine van Gent (135.000 brievenbussen) en in het station Gent-Sint-Pieters. Andere doelgroepen (personeel van de projectpartners, scholen, klankbordgroep) kregen de nieuwsbrief elektronisch toegestuurd.

Inhoud:

Een elegante dame ♦ Klaar - Nu - Straks.

Woord vooraf (door burgemeester en voorzitter stuurgroep) ♦ Vervolg van pagina 1.

De 106 meter kunst ♦ Vooral een pendelparking.

MOBILTEIT - Huidige verkeerssituatie in de stationsomgeving.

Te voet of met de fiets

Met de bus of de tram

Nieuwe fietsenstallingen

Met de auto

Elisabethlaan

Nieuwsbrief nr. 10 mei 2010 (PDF 1,5 MB) Veel leesplezier.

Heeft u vragen of problemen bij het raadplegen van de documenten? Bel 09 / 241 24 11 of mail info@projectgentsintpieters.be

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.