Nutsmaatschappijen aan het werk in Prinses Clementinalaan vanaf half april 2007

Geplaatst op 03 apr. 2007

Voorafgaand aan de start van de eigenlijke werken voor het project Gent Sint-Pieters zijn er in de P. Clementinalaan voor Aquafin werken in uitvoering. Aansluitend starten vanaf dinsdag 17 april 2007 de nutsmaatschappijen TMVW en Eandis met het verplaatsen en vernieuwen van een aantal leidingen zoals gas, water en elektriciteit.
Er wordt begonnen aan de zuidzijde (kant treinspoor) van de P. Clementinalaan vertrekkende van het K. Maria Hendrikaplein tot aan de Kortrijksesteenweg. Daarna komt de overzijde van de P. Clementinalaan aan de beurt, eveneens vertrekkende van het K. Maria Hendrikaplein.
De leidingen worden in principe aan een ritme van 50 m per dag aangelegd.
De bewoners zullen steeds tijdig geïnformeerd worden over de plaatselijke toegankelijkheid (opritten e.d.) tot hun woning.
Het geheel van deze werken zal eind augustus 2007 beëindigd worden.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.