Openbaar onderzoek: bijstelling verkaveling zone A

Geplaatst op 11 jun. 2018

Philadelphus heeft bij het College van burgemeester en schepenen een aanvraag ingediend tot bijstelling van de verkaveling voor zone A langsheen de Koningin Fabiolalaan. Dit is hetzelfde als wat men vroeger (voor inwerkingtreding van het Omgevingsvergunningendecreet) een verkavelingswijziging noemde.

Philadelphus diende deze aanvraag voor bijstelling van de verkaveling in omdat het tweede gedeelte van gebouw A2 niet volledig beantwoordt aan de voorschriften van de verkaveling die destijds door Eurostation is aangevraagd en verkregen. De bouwvergunning voor het tweede deel van A2 werd vorig jaar door de Deputatie toegekend en liet toe om in het tweede gedeelte van A2 kantoren te bouwen. De vergunde verkaveling schreef echter voor dat daar woningen moesten komen. Tegen die beslissing tekende de Stad beroep aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die procedure is nog lopend.

Philadelphus is de bouwheer van het tweede gedeelte van de A2. De aanvraag heeft enkel betrekking op de verkavelingsvoorschriften van het gebouw A2 en dus niet op de rest van de verkaveling van de zone A.

Voor deze aanvraag tot bijstelling van de verkaveling wordt een openbaar onderzoek georganiseerd dat zal plaatsvinden tussen 14 juni en 13 juli 2018.

De documenten zullen ter inzage liggen:

- bij de Balie Bouwen van de Stad Gent op het Woodrow Wilsonplein 1 op:
maandag, dinsdag, vrijdag: van 9 tot 12.30 uur
woensdag: van 9 tot 12.30 uur en van 14 tot 16 uur

- in het Mobiel Dienstencentrum van de Stad Gent.
Het Mobiel Dienstencentrum staat elke dinsdag van 11 uur tot 19 uur aan het station Gent-Sint-Pieters .

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.