Openbaar onderzoek bouw- en milieuvergunningsaanvraag NV Sofa

Geplaatst op 16 okt. 2012

Geachte mevrouw,
geachte heer,

De NV Sofa heeft bij de Stad Gent een aanvraag ingediend voor een stedenbouwkundige en milieuvergunning voor het bouwen van een kantoorgebouw in de K. Fabiolalaan, en meer specifiek in de zone B1 van de nieuwe projectontwikkeling. De zone B1 situeert zich tussen de Frans De Potterstraat en de Aaigemstraat.

Wij willen u hierbij op de hoogte brengen dat de Stad Gent hiervoor een openbaar onderzoek organiseert.

Bij een openbaar onderzoek krijgt u inzage in het dossier en - indien u niet akkoord gaat met bepaalde zaken - kunt u een bezwaar indienen. Dit kan alleen per aangetekende brief naar het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent. Bezwaren kunnen alleen worden ingediend binnen de periode van het openbaar onderzoek (de postdatum geldt). Het college van burgemeester en schepenen neemt uw bezwaren of opmerkingen mee in overweging bij het verlenen van vergunningen.
Dit openbaar onderzoek loopt van 16 oktober 2012 tot en met 14 november 2012.

Als u het dossier wil inkijken, dan kan dit ofwel:

  • In het Infopunt Project Gent Sint-Pieters, Clementinalaan 215, 9000 Gent Tel. 09 241 24 11

op dinsdag van 14 tot 17 uur
op woensdag van 9 tot 17 uur
op donderdag van 9 tot 12 uur

Indien deze momenten voor u niet passen, kunt u steeds een telefonische afspraak maken.

  • Aan het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein, Gent Centrum Administratief Centrum Zuid, 4de verdieping Lokaal 403, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent. Tel. 09 266 79 50

elke werkdag van 8 tot 13 uur
woensdagnamiddag van 14 tot 18 uur

  • Bij de Milieudienst, Braemkasteelstraat 41, 9050 Gentbrugge. Tel. 09 268 23 00

elke werkdag van 8 tot 13 uur
woensdagnamiddag van 14 tot 18 uur

Met vriendelijke groeten

Het Infopunt project Gent Sint-Pieters

Nog vragen?

Aarzel niet om contact op te nemen met het Infopunt als u nog vragen heeft of verdere inlichtingen wenst. U kunt ons bellen tijdens de kantooruren op het nummer 09 241 24 11 of mailen naar info@projectgentsintpieters.be

Download de informatiebrief hier. (pdf - 601 kb)

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.