Openbaar onderzoek ontwerp natuurpark Overmeers (25/01-24/02/2008)

Geplaatst op 25 jan. 2008

Het openbaar onderzoek in het kader van de bouwaanvraag voor het natuurpark Overmeers start op 25 januari en eindigt op 24 februari 2008.

Gedurende deze periode ligt het volledige dossier ter inzage op de volgende plaatsen:

  • het Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, Loket Stedenbouw en Openbaar Domein, vierde verdieping (lokaal 403), alle werkdagen van 8 tot 13 uur en op woensdagnamiddag van 14 tot 18 uur
  • het infopunt project Gent Sint-Pieters, Districtsgebouw NMBS-Groep, Koningin Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gent, op dinsdag van 14 tot 16 uur, op donderdag van 10 tot 12 uur of na afspraak op het nummer 09 241 24 11

U kunt bewaar aantekenen op volgende manieren:

  • door uw bezwaarschrift aangetekend te sturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, p/a Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein, Dienst Coördinatie, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
  • door uw bezwaarschrift af te geven, tegen ontvangstbewijs, op het Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, Loket Stedenbouw en Openbaar Domein, vierde verdieping (lokaal 403) waar het dossier ter inzage ligt

ontwerp (PDF - 6MB)

Heeft u vragen of problemen bij het raadplegen van de documenten? Bel 09 241 24 11 of mail info@projectgentsintpieters.be

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.