Openbare onderzoeken ontwerp GRUP Stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan en drie stedenbouwkundige vergunningsaanvragen (feb-maa-apr/2006)

Geplaatst op 27 mrt. 2006

Openbare onderzoeken

  • het openbaar onderzoek over het ontwerp van Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Stationsomgeving Gent Sint-Pieters (GRUP) - Koning Fabiolalaan loopt van 27 februari tot 27 april 2007
  • het openbaar onderzoek over drie stedenbouwkundige vergunningsaanvragen loopt van 27 maart tot 26 april 2006
    • vernieuwd stationscomplex met tram- en busstation, tunnel en parking en bijhorende elementen
    • heraanleg K. Fabiolalaan
    • verbindingsweg naar en van R4

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.