Overlegvergadering met eigenaars uit de projectontwikkelingszone aan de Sint-Denijslaan op 25 maart 2004

Geplaatst op 25 mrt. 2004

Naar aanleiding van het ter inzage leggen van het Kennisgevingsrapport Milieueffectenrapportage (MER) vond op 29 maart 2004 een eerste belangrijk informatiemoment plaats voor het grote publiek. Door de grote opkomst werd de vergadering nog eens overgedaan op 5 april 2004. In totaal kwamen zowat 600 geïnteresseerde buurtbewoners luisteren naar de uiteenzettingen over het masterplan en de ambities van de projectpartners.

Op 25 maart 2004 werden de eigenaars van een pand in de projectontwikkelingszone aan de zuidzijde van het station, uitgenodigd voor een eerste kennismaking en uitzetting van de projectplannen.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.