Parkeerbedrijf participeert in bouw ondergrondse parking

Geplaatst op 25 nov. 2005

Het Parkeerbedrijf stelde zijn begroting voor het dienstjaar 2006 op. Een van de meest in het oog springende investeringsprojecten daarin is de participatie van het Parkeerbedrijf in de realisatie van een nieuwe ondergrondse parking aan het Sint-Pietersstation. Het Parkeerbedrijf wil het beheer en de exploitatie van deze parking uitoefenen en koppelt hieraan een investering in 900 parkeerplaatsen voor een bedrag van 17 700 000 euro. Het stadsbestuur en meer specifiek schepen Karin Temmerman is bevoegd voor de ontwikkeling van mobiliteit op Gents grondgebied. De impact van een grote parkeergarage aan het Sint-Pietersstation wordt dan ook gekaderd in een globale aanpak van de mobiliteit in deze omgeving. Omdat de wijze en de mate van gebruik van de nieuwe parkeergarage aan het Sint- Pietersstation grotendeels het concept van de parking en de exploitatie ervan bepalen, zal het stadsbestuur mee investeren in de parkeergarage. Bovendien is er een synergie noodzakelijk tussen het straatparkeren en het garageparkeren. De tarieven moeten harmonieus op elkaar afgestemd zijn: evenwicht is belangrijk. Om de parkeerdruk in de buurt te verlichten, moet het garageparkeren aantrekkelijker zijn dan het straatparkeren. Het is dus de bedoeling dat de parkeergarage optimaal benut wordt om op die manier de buurt te ontlasten. Dit kan enkel gerealiseerd worden als hieraan één globaal beheer gekoppeld is. Het stadsbestuur koos dan ook uitdrukkelijk voor een ‘globaal parkeermanagement' in de stationsbuurt. Concreet investeert het stadsbestuur in 900 van de 2 810 parkeerplaatsen. Het totale investeringsbedrag bedraagt 17,7 miljoen euro voor de stad Gent. Gekoppeld aan deze investering wenst het stadsbestuur de exploitatie van het totale parkeergebouw uit te voeren via zijn Parkeerbedrijf. In de praktijk staat het Parkeerbedrijf in voor het beheer, de bewaking, schoonmaak en onderhoud, de werking van de technieken en de inning van de ontvangsten. Wat de overige plaatsen betreft is er een deel voor de NMBS en een deel voor projectontwikkeling: hiervoor wordt een beheerskost per parkeerplaats aangerekend. Het deel publiek en het resterend deel projectontwikkeling worden via een tarief aan de gebruikers aangeboden. Er bestaat een consensus tussen de stad Gent en de NMBS. Over de concrete uitwerking wordt momenteel verder onderhandeld.

Informatie

Parkeerbedrijf, Isabel De Kockere en Annemie De Kockere, adjuncten van de directie, Sint-Michielsplein 9, 9000 Gent, tel. 09 266 28 00, fax 09 266 28 99, e-mail parkeerbedrijf@gent.be. Iedere werkdag open van 8 tot 13 uur en woensdagnamiddag ook van 14 tot 18 uur.

Bevoegd

Mevrouw Karin Temmerman, schepen van Stedenbouw en Mobiliteit, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 90, fax 09 266 51 09, e-mail schepen.temmerman@gent.be.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.