Perimeter afgebakend voor opmaak staat van bevinding panden

Geplaatst op 29 mei 2007

Binnenkort starten in en rond het Sint-Pietersstation de grote bouwwerken. Het eerste wat zal gebeuren is de afbraak van het voormalige postgebouw, en het uitgraven van een ondergrondse ruimte voor fietsenstallingen, kiss-and Ride en parkeergarage, op het NMBS-parkeerterrein tussen de sporen en de K. Fabiolalaan. Het is gebruikelijk dat bij dergelijke ingrijpende bouwwerken voorzorgsmaatregelen worden getroffen voor de buurtbewoners. Eén daarvan is het uittekenen van een perimeter rondom de bouwplek.

Wat is een perimeter?

Een perimeter is een uitgetekende zone rondom de werfafbakening. Elk huis, appartement, kantoorgebouw en handelspand binnen die cirkel zal preventief worden beschreven door experten, in een zogenaamde ‘staat van bevinding', een document met foto's en een woordelijke beschrijving van een pand.
Wanneer er schade optreedt gedurende de werkzaamheden, kan op deze manier nagegaan worden of deze veroorzaakt is door de werkzaamheden.

Mijn pand binnen de perimeter?

Zowel rondom de werf van het postgebouw, als de werf van de ondergrondse parking is een ruime perimeter van 75 meter uitgetekend (zie plan perimeter onder Bibliotheek < Persberichten ), waarvan deze van De Post enkel op openbaar domein valt.

Van de private eigendommen die zich bevinden binnen de perimeter van de ondergrondse parking wordt door het expertenbureau CASA-iso, dat aangesteld is door de aannemer, een staat van bevinding opgemaakt. Deze staat van bevinding wordt tegengetekend door de aannemer, zodat het document door beide partijen erkend wordt.

De eigenaars wiens pand binnen deze perimeter valt, zijn hiervan al door het Infopunt op de hoogte gebracht.

Vanaf juni 2007 is het expertenbureau CASA-iso op pad.
Helemaal aan het einde van de werken zal een tweede bezoek door het expertisebureau plaatsvinden. Op die manier zal de mogelijke schade ten gevolge van de werken kunnen worden vastgesteld.

Hebt u vragen hierover, aarzel dan niet om bij ons langs te lopen of te bellen.

Het communicatieteam

INFOPUNT Project Gent Sint-Pieters
K. Maria Hendrikaplein 2
9000 Gent
Tel. 09 241 24 11
info@projectgentsintpieters.be

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.