Persbericht: aangepaste vergunning voor wegpompen grondwater

Geplaatst op 25 feb. 2022
20220223 werken
NMBS en de betrokken aannemer voor het project Gent-Sint-Pieters werken momenteel in overleg met Stad Gent aan een aangepaste vergunningsaanvraag om tijdelijk grondwater te kunnen wegpompen bij de vernieuwingswerken van het station. Deze vergunning is nodig om verder te kunnen met de funderingen en de bouw van nieuwe ondergrondse ruimten in het station, zoals een nieuwe fietsenparking. In afwachting van deze vergunning zal er ten vroegste vanaf midden maart tijdelijk niet kunnen verder gewerkt worden op de werf. Het is de bedoeling nadien de werken zo snel mogelijk te hervatten.

De vergunningsaanvraag werd door de aannemer van het project na het noodzakelijke studiewerk in oktober vorig jaar bij het Vlaams Gewest ingediend. De Vlaamse Overheid is bevoegd voor de beoordeling van deze aanvraag. Vanuit Vlaanderen zijn adviezen aan verschillende instanties gevraagd, waaronder Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Milieumaatschappij.

De laatste jaren is er door de klimaatverandering meer aandacht voor de effecten van bemalingen. Dit uit zich in een gewijzigd beleid en verscherpte richtlijnen door de bevoegde instanties. Gezien die gewijzigde context omvatte de vergunningsaanvraag onvoldoende garanties om te kunnen verzekeren dat het wegtrekken van het grondwater en de overpomping ervan op de nabije waterloop geen nadelige impact had op het bodem- en watersysteem. Zowel Stad Gent als de Vlaamse Milieumaatschappij gaven daarom voor de vergunning voor het wegpompen van het grondwater een negatief advies.

De technische studie voor de wijziging van de vergunningsvaanvraag is momenteel aan de gang en zal de komende weken worden afgerond. Nadien zal de aannemer na overleg tussen NMBS en Stad Gent een verzoek indienen om de bestaande vergunningsaanvraag te wijzigen.

In afwachting van de vergunning zullen er ten vroegste vanaf midden maart tijdelijk geen activiteiten meer zijn op de werf. Vanaf dan is het immers noodzakelijk dat eerst grondwater wordt weggepompt, vooraleer de werken kunnen worden verdergezet. De bedoeling is om na het verkrijgen van de aangepaste vergunning de werken zo snel mogelijk te hervatten.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.