Persconferentie: start voorbereidende werken

Geplaatst op 14 mei 2007

Op vrijdag 11 mei 2007 is het startschot gegeven van de voorbereidende werken van project Gent Sint-Pieters. Voorzitter van de stuurgroep van project Gent Sint-Pieters, burgemeester Daniël Termont, leidde de persconferentie als volgt in:

"Bijna 10 jaar duurde het om een van de grootste stadsvernieuwingsprojecten van Gent te concipiëren, te wikken, te wegen, in te bedden in de juiste stedenbouwkundige filosofie. Vandaag staan we voor het begin van de uitvoering. Een werk van nog eens minstens 10 jaar, dat geraamd is op 387 miljoen euro (exclusief projectontwikkeling). Greet Riebbels, gewezen VRT-journaliste, startte begin mei 2007 als communicatie-coördinator.

Waar willen we naartoe?

Alle projectpartners - de Stad, de NMBS-groep, De Lijn, het Vlaams Gewest en Eurostation nv - tonen zich met dit project gezond ambitieus, maar beducht voor megalomanie. Het station én zijn ruime omgeving worden een aantrekkelijke 21ste eeuwse Poort tot de stad, met:

1. een vernieuwd station Gent Sint-Pieters voor 60.000 opstappende treinreizigers
2. een groter overdekt bus- en tramstation
3. bewaakte en overdekte fietsenstallingen (momenteel ingetekend 8.700)
4. nieuwe en heraangelegde pleinen en straten met meer groen, voor en achter het station
5. karaktervolle woonblokken in een opengewerkte kwaliteitsvolle omgeving, op wandelafstand van het station
6. kantoorruimtes en woningen op loopafstand van een perron
7. een ondergrondse parking voor 2.810 wagens, voor reizigers, bewoners en werknemers en bezoekers van de kantoren en commerciële functies
8. een kwalitatief hoogstaande aanleg van een natuurgebied
9. een verbindingsweg met de R4, nieuwe tunnel en wegeninfrastructuur, heraangelegde P. Clementinalaan en K. Fabiolalaan

Maar het project gaat tegelijk uit van respect voor het bestaande stedelijk weefsel, leefbaarheid in elke fase, betaalbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit (die primeren op maximale winst), een integrale aanpak (door bv. een landschapsarchitect als Alain Marguerit in te schakelen), aandacht voor personen met een handicap, ... Dat wordt vertaald in de projectstructuur, in formele overeenkomsten en keuze van partners, in alle ontwerpen en ontwerpprocedures, en in de doorgedreven kwaliteitsbewaking.
Gent sluit aan bij de doelstellingen op Vlaams niveau: verdichting van het stedelijk weefsel voor wonen en kantoren bij knooppunten voor openbaar vervoer, inspanningen voor betaalbaar wonen, duurzaamheid, efficiënte mobiliteit met accorderend openbaar vervoersnetwerk en de juiste plek voor voetganger, fiets, auto, taxi, ..."

Aansluitend hierop geeft mevrouw Greet Riebbels als communicatie-coördinator een woordje uitleg over de aanpak van het communicatieteam:

"De communicatie verzorgen rond het project Gent Sint-Pieters vergt een brede en globale aanpak:
Pendelaars en tram- en busgebruikers moeten heel praktisch weten hoe, waar, langs waar, ... Bewoners hebben recht op informatie over wat er voor hun deur beweegt. Handelaars moeten efficiënt kunnen blijven draaien en hun klanten en leveranciers juist kunnen informeren in elke fase van de werken. Alle geïnteresseerden moeten kunnen langslopen in een infopunt, om de nieuwste toestand en ook de totale visie op het project te vernemen. Klachten moeten ergens geregistreerd, en vooral verholpen worden. Scholen willen hun personeel, kinderen en ouders voorlichten over bereikbaarheid. De pers wil snel weten welke evoluties er zijn. Het bureau ‘minder hinder' vergt aansturing ... de lijst is lang.

Driespan:

Het communicatieteam bestaat voortaan dus uit 3 voltijdse mensen:
-Greet Riebbels, coördinatie, aangesteld door het stadsbestuur.
-Tania Fierens, aangesteld vanwege De Lijn, werkt al sinds 2004 op het Infopunt. Weet als geen andere hoe het project tijdens zijn wordingsfase is geëvolueerd. Loodst bezoekers aan het infopunt geroutineerd doorheen de maquettes ....
-Anna Van Cauwenberge, lic. Communicatiewetenschap, aangesteld door NMBS-Holding/Eurostation, versterkte het team 4 maanden geleden.

Als een hecht team zullen zij, uiteraard in naam van alle projectpartners, en voor alle doelgroepen, de nieuwsbrieven, bewonersvergaderingen, tentoonstellingen, flyers, plannetjes, enz; produceren. Het team volgt ook alle belangrijke interne vergaderingen, om de gang van zaken snel te kennen.
De projectpartners trekken voor de communicatie een jaarlijks budget uit van 250.000 euro.

Locatie: het Infopunt.

Voorlopig huisvest de NMBS-Holding het Infopunt, op het gelijkvloers van het districtgebouw, K. Maria Hendrikaplein 2. Er zijn concrete plannen om het team zichtbaarder te maken. Het Infopunt komt op termijn in een eigen tijdelijke containerconstructie in de hoogte, boven de fietsstallingen in de nis links van het station."

Telefoon: 09 241 24 11
Fax: 09 241 28 07
Open op: dinsdagvoormiddag en donderdagnamiddag en na afspraak.
info@projectgentsintpieters.be
www.projectgentsintpieters.be

Mevrouw Christiane Van Rijckeghem, districtsdirecteur van de NMBS-Holding, licht het vrijmaken van de huidige NMBS-parking (PDF - 519kb) naar het tijdelijke parkeergebouw, de sloop van post en goederenloods en de verhuis van de bewaakte en overdekte fietsenstallingen in de goederenloods, toe.

Schepen Karin Temmerman gaat uitgebreider in op het thema fietsenstallingen:

"Vooraf dit: in heel de zone rond het Sint Pietersstation staan vandaag 3.900 fietsrekken opgesteld (telling eind april 2007). Dat is minder dan het aantal fietsen dat er staat. Het gebrek aan ruimte (voor alles, dus ook voor fietsstallingen) is precies een reden om het Project Gent Sint-Pieters uit te voeren.

Vanaf vandaag, 11 mei, zijn er (tijdelijk) geen bewaakte fietsstallingen meer rond het station. De enige bewaakte fietsstalling wordt gesloopt ter voorbereiding van de werken. Het gaat om het lage gebouwtje op het K. Maria Hendrikaplein, kant K. Fabiolalaan, capaciteit 584 plaatsen (maar de plaatsen waren zeker niet allemaal verhuurd). De firma Bike Safe handelt alles administratief af met haar abonnees. In een overgangsfase zullen de gebruikers daar nog enkele dagen of weken hun fiets ONbewaakt kunnen achterlaten.

Tegen juli wordt ook een tweede overdekte maar niet-bewaakte fietsenstalling ontruimd (wegens slopingswerken): die, in de goederenloods van de NMBS, vlak naast het oude postgebouw, op het K. Maria Hendrikaplein. Capaciteit 700 fietsen.

1.200 rekken minder?

Neen.

Er komt tijdelijk, en VOOR de andere rekken verdwijnen, ruime fietsrek-capaciteit bij, aan de achterkant van het station: op de hoek van de Sint-Denijslaan en de Voskenslaan. Dat is zo afgesproken met de aannemer. Voor heel de stationszone zullen er na die operatie (begin augustus) 4.338 fietsstalllingen beschikbaar zijn.

Toezicht?

De vzw Max Mobiel sloot met de NMBS-Holding een overeenkomst in verband met fietstoezicht. De bedoeling is dat de vzw regelmatig patrouilleert in de stationsomgeving en daarbij fietswrakken verwijdert, gevaarlijke gestalde fietsen wegneemt, hinderlijk gestalde fietsen en weesfietsen (zichtbaar achtergelaten fietsen) labelt en zonodig wegneemt wanneer de labels niet verwijderd werden. Deze acties moeten leiden tot een verhoogde stallingscapaciteit rondom het station.

Tegelijk onderzoekt Gent momenteel de mogelijkheid om de capaciteit uit te breiden in de ‘hoogte', met stallingen in twee niveaus. Deze techniek wordt in Noord-Europa vaak toegepast. Op dezelfde oppervlakte kunnen zo aanmerkelijk meer fietsen worden geparkeerd. De volgende maanden wordt een eerste proefproject opgestart.

Tot slot licht de heer Michel Dewanckele het belang van een Minder Hinder-bureau toe in het kader van de werkzaamheden van project Gent Sint-Pieters:

"Dat reizigers, bewoners, bezoekers van de stationsbuurt tijdelijke hinder zullen ondervinden van de werken is onvermijdelijk, ook al zijn er op voorhand heel wat milderende maatregelen ingebouwd in de planning.
Om de verkeers- en andere hinder voortdurend in kaart te brengen, te beheersen, te minimaliseren en te omkaderen met snelle en adequate communicatie, stellen de partners een professioneel 'Minder Hinder' bureau aan. Met hun verkeersdeskundigen, ingenieurs, cartografen en communicatiemiddelen zullen zij een technisch en inhoudelijk programma 'Minder hinder' uitwerken rond de werkzaamheden."

Met name zullen zij:
- in de veranderende verkeersomstandigheden advies geven voor de beste verkeersafwikkeling
- kruispunten ontwerpen en aanpassen aan de tijdelijke behoeften
- de cyclus van verkeerslichten optimaliseren volgens veranderende verkeersstromen
- voorstellen doen voor lokale handelszaken: qua bereikbaarheid en problematiek van laden en lossen
- signalisatieplannen verzorgen
- kaarten ontwikkelen die in gedetailleerde communicatie-acties over bereikbaarheid zullen worden aangewend
- bewaken dat toegankelijkheid voor andersvaliden gevrijwaard blijft in de zone van de werken

De selectieprocedure van het 'Minder hinder' bureau is in volle gang. Tegen eind mei kennen we de geselecteerde firma. Die krijgt een raamcontract, zodat een zeer flexibele, preventieve en ad hoc aanpak mogelijk blijft."

Heeft u vragen of problemen bij het raadplegen van de documenten? Bel 09 241 24 11 of mail info@projectgentsintpieters.be

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.