Poponcini & Lootens ontwerpt de eerste kantoortoren in Gentse Koningin Fabiolalaan (maa/2010)

Geplaatst op 11 mrt. 2010

Poponcini & Lootens ontwerpt de eerste kantoortoren in Gentse Koningin Fabiolalaan
Wedstrijd: bedenk een naam voor het nieuwe gebouw

Zicht vanaf Koningin Maria-hendrikaplein

Euro Immo Star organiseerde eind juli 2009 een architectuurwedstrijd voor de projectontwikkeling langsheen de Koningin Fabiolalaan in Gent. Ruim 20 bekende ontwerpteams schreven zich hiervoor in. Uiteindelijk werden vijf teams geselecteerd. Euro Immo Star gaf hen de opdracht om een inrichtingsplan voor de projectzone (de zone SOFA) uit te werken én om een schetsontwerp te maken voor het eerste kantoorgebouw op deze site. Poponcini & Lootens kwam als winnaar uit de bus. Hun ontwerp van het gebouw wordt effectief gerealiseerd. De eerste steenlegging is gepland voor eind 2010.
Nu is het aan de Gentenaar, de reiziger en andere geïnteresseerden om - via een online wedstrijd - een naam voor het nieuwe gebouw te bedenken (zie www.projectsofa.be).

Ontwerpen van een hoog niveau
De vijf ontwerpteams die de laatste ronde van de architectuurwedstrijd haalden, zijn:

 • Asymptote Architecture (New York)
 • AWG Architecten (Antwerpen)
 • Benthem Crouwel Architekten (Amsterdam)
 • OAB (Barcelona) / Jaspers & Eyers Architects (Brussel)
 • Poponcini & Lootens Ir. Architecten bvba (Antwerpen)


Alle ontwerpen zijn online te bekijken op www.projectsofa.be

Jury noemt het ontwerp van Poponcini & Lootens intelligent en allesomvattend
Het ontwerp van Poponcini & Lootens wordt door alle juryleden als meest positief en allesomvattend ervaren. De jury, onder leiding van Frank Beke voormalig burgemeester van Gent, besteedde bij de beoordeling van de dossiers speciale aandacht aan de kwaliteit van het stedenbouwkundige en architecturale ontwerp, aan energie-efficiëntie en duurzaamheid, aan economische efficiëntie en aan de aangetoonde ervaring in dergelijke projecten.
Ook de klankbordgroep, waarin vertegenwoordigers zitten van verschillende belangengroepen, is blij met de keuze van de jury en vindt het ontwerp intelligent en goed doordacht.

Een toren als een elegante dame
"Het nieuwe kantoorcomplex heeft een identiteit die dialogeert met de architectuur van de stad Gent", zegt architect Mauro Poponcini van het winnende ontwerpteam.
Het gebouw bestaat uit twee delen: een laag gebouw in L-vorm en een toren. Het lage gebouw krijgt een publieke functie, waarin bijvoorbeeld een tentoonstellingsruimte kan komen. De kantoren bevinden zich dan weer in de toren. We kunnen dus spreken van de ‘publieke' arm en de ‘private' toren. "Het geheel is als een elegante dame die zorgzaam haar omgeving omhult. De arm interageert met de onmiddellijke omgeving, de toren geeft betekenis aan de site op niveau van de stad", zegt architect Patrick Lootens. Het ontwerp houdt nauwgezet rekening met de toegankelijkheid voor personen met een handicap.

Voor de gevel van de kant Fabiolalaan kozen de architecten voor een ruwe, introverte sfeer waarbij ze gebruik maken van steenachtige materialen met markante structuur, zoals baksteen. Enerzijds omdat dit materiaal veelvuldig gebruikt wordt in de omgeving, anderzijds omdat de openheid langs deze zijde beperkt is.

Zicht vanaf de Koningin Fabiolalaan

Transparantie is dan weer de sfeer die de architecten willen creëren voor de gevel om en rond de esplanade, die zich als nieuwe route doorheen de projectontwikkeling profileert en parallel loopt met de Koningin Fabiolalaan en de sporen. Rond deze esplanade zullen gladde materialen zoals architectonisch beton en glas worden gebruikt.

De toren in het kort

 • Architectenbureau: Poponcini & Lootens Architecten (projectarchitect Michiel Verhaverbeke).
 • Wat komt er in? Het gebouw bestaat uit twee delen: een arm in L-vorm en een toren. De arm krijgt een publieke functie en in de toren komen kantoren.
 • Aantal verdiepingen (zonder gelijkvloers): toren: 22 verdiepingen; arm: 3 verdiepingen.
 • Aantal m² bovengronds (bruto volgens BACS en exclusief technische ruimten): toren: circa 28.000m²; arm: circa 8.000m².
 • Hoogte: toren: 90 meter; arm 17,5 en 23 meter.
 • Eerste steenlegging: eind 2010.
 • Definitieve oplevering en ingebruikname: voorjaar 2013.

"Om deze kantoortoren te realiseren zullen we privé-kapitaal aantrekken", zegt Lieve De Cock general manager van Euro Immo Star. "We streven ernaar om in mei 2010 de bouwaanvraag in te dienen. Als alles goed verloopt dan kunnen we met de bouw starten op het einde van dit jaar. Poponcini & Lootens is als architectenbureau niet alleen het verantwoordelijk voor de creatie van de toren. Om de eenheid en de kwaliteit op de site te garanderen, krijgt het architectenbureau ook een adviesverlenende rol bij de verdere ontwikkeling van zone SOFA", alsnog Lieve De Cock.

Interactie met de omgeving
In 2005 maakte de Franse landschapsarchitect Alain Marguerit voor de volledige site langsheen de Koningin Fabiolalaan een plan van openbare ruimte op. Dit plan wordt door Poponcini & Lootens versterkt met punctuele ingrepen zoals groene toegangen, waterelementen en verlichting, waardoor de belevingswaarde van de omgeving verhoogd wordt. Bovendien zijn de bouwvolumes ranker in vergelijking met de voorgaande studies, waardoor er meer ruimte gegeven kan worden aan de buurt en er minder schaduwvorming is. Ook de toegangen tot de diverse gebouwen krijgen in het voorstel van de architecten veel aandacht. Zo ligt de ingang van het nieuwe kantoorgebouw op niveau +1. De architecten creëerden voor deze ingang een zwevend voorplein, een podium met zicht op het Maria Hendrikaplein, het station en de nieuwe busterminal. Deze verhoging geeft het kantoorgebouw een veilige inkom en men kan dit ‘podium' in de toekomst gebruiken voor andere (culturele) activiteiten. Toegankelijkheid voor mindervaliden blijft uiteraard gegarandeerd.

WEDSTRIJD VOOR HET GROTE PUBLIEK:
Verzin een naam voor het nieuwe gebouw en win een weekend Londen

Met de nieuwe kantoortoren is het startschot gegeven voor de ontwikkeling van een heel nieuw Gents stadsdeel. In het nieuwe gebouw komen niet alleen kantoren, het lage deel van het gebouw krijgt een publieke functie waarin plaats is voor bijvoorbeeld tentoonstellingsruimte en een auditorium.

Het nieuwe gebouw heeft nog geen naam en daarvoor doen we een beroep op de creativiteit van de Gentenaar, de reiziger en andere geïnteresseerden.

Door mee te zoeken naar een klinkende naam voor het gebouw bepaalt de winnaar mee de identiteit van de stad Gent en schrijft hij/zij zo een stukje geschiedenis. Bovendien krijgt de winnaar een weekend Londen cadeau voor twee personen en mogen ook de tweede en derde finalist hun koffers pakken.

Een jury, samengesteld uit voormalig Gents burgemeester Frank Beke, architect Mauro Poponcini, Gents stadsdichter Peter Verhelst en de communicatieverantwoordelijke van Euro Immo Star Gwenn Nevelsteen, zal op basis van de volgende criteria de beste naam kiezen:

 • Een naam die de identiteit van het gebouw, de wijk en de stad Gent versterkt;
 • Een naam die in een reeks kan passen. De kantoortoren is immers nog maar het eerste stukje van de puzzel. Andere gebouwen in dit nieuwe stadsdeel zullen volgen;
 • Een naam waaraan een evenement kan gekoppeld worden. Denk aan het museum M in Leuven dat onlangs officieel werd ingehuldigd door de twee M-prinsessen Mathilde en Maxima.


De wedstrijd ‘verzin een naam voor het nieuwe gebouw' loopt tot 1 mei.
Meer informatie is te vinden op www.projectsofa.be
.

Meer informatie

Film

De animatiefilm van het nieuwe project is te bekijken op www.projectsofa.be onder ‘Bekijk het winnende ontwerp van Poponcini & Lootens' > ‘Film'.

Euro Immo Star
Gwenn Nevelsteen
02/529 97 51
0496/85.15.54
gwenn.nevelsteen@euroimmostar.be

Project Gent Sint-Pieters
Greet Riebbels
09/241 24 11
0486/26.00.14
greet.riebbels@projectgentsintpieters.be

.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.