Prinses Clementinalaan, pare huisnummers krijgen gas, water en stroom overgekoppeld

Geplaatst op 20 aug. 2007

20/08/07 - Bericht aan de bewoners van de Prinses Clementinalaan, kant pare huisnummers

TMVW start met overkoppelen van leidingen voor gas, water en elektriciteit in P. Clementinalaan

Geachte bewoner,

TMVW is in de P. Clementinalaan, kant pare huisnummers, gestart met het overkoppelen van leidingen voor gas, water en elektriciteit. Deze werkzaamheden zullen vermoedelijk tot half september duren.

Aansluiten leidingen tot aan de teller

Om de leidingen te kunnen aansluiten tot aan de teller van de woning, moeten de voortuintjes opnieuw plaatselijk worden opgebroken. TMVW moet daarvoor wel eerst uw toestemming vragen. U mag dus eerstdaags het bezoek verwachten van iemand van de firma GTI die handelt in opdracht van TMVW.

Minder hinder

Om de hinder tot een minimum te beperken, belooft de aannemer de voortuintjes zo snel mogelijk in hun oorspronkelijke staat te herstellen. De trottoirs zullen opnieuw beter toegankelijk worden gemaakt.

Praktische informatie

- Voor info in verband met de overkoppelingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met Domingo De Keyzer, projectcoördinator, op het nummer 0475 98 80 51.

- Voor informatie over het Project Gent Sint-Pieters bent u altijd welkom in het infopunt op dinsdag van 14 tot 16 uur, op donderdag van 10 tot 12 uur of na afspraak. U kunt ons tijdens de kantooruren bellen op het nummer 09 241 24 11 of een e-mail sturen naar info@projectgentsintpieters.be.

Wij hopen u met dit bericht voldoende geïnformeerd te hebben en verontschuldigen ons alvast voor de veroorzaakte hinder.

Met vriendelijke groeten,

Communicatieteam Project Gent Sint-Pieters

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.