Project Gent Sint-Pieters mikt op 10.000 overdekte fietsstallingen in plaats van 6.800 (okt/2007)

Geplaatst op 26 okt. 2007

Uitbreiding

De projectpartners NMBS-Holding, Infrabel, Eurostation, De Lijn, het Vlaamse Gewest en de Stad Gent raakten het principieel eens over een forse uitbreiding van het aantal overdekte fietsplaatsen in de eindfase van de werkzaamheden. Met een stallingscapaciteit voor ruim 10.000 fietsen wordt station Gent-Sint-Pieters veruit koploper van België.

Onder het spoorlichaam, in de opengewerkte stationshal zijn (op niveau -1) 2 zones afgebakend om fietsen te stallen. De zone oost (kant P. Clementinalaan) en de zone west (kant huidige Voskenstunnel). Beide zones zullen gemakkelijk bereikbaar zijn vanaf de voor- EN de achterzijde van het station.

In aanvang was er sprake van 6.800 plaatsen (3.695 aan de oostzijde en 3.105 aan de westzijde). Nu is beslist om via een extra financiering, te voorzien in minstens 10.002 plaatsen.

Aan de oostzijde zal de zogenaamde (geplande) reservestrook ingericht worden voor 1.070 extra fietsen. Aan de westzijde zal het niveau -1 verder worden uitgegraven om plaats te maken voor in totaal 5.237 fietsplaatsen (in plaats van 3.105). (Samen dus oost 3.695 plus 1.070 en west 3.105 plus 2.132 maakt 10.002 fietsenstallingen.)

Planning

Vanaf 2011 zullen de eerste compartimenten aan de westkant in gebruik komen. Vanaf 2015 worden de eerste fietsstallingen onder het oostelijk deel van de sporen opgeleverd. In 2016 moeten alle 10.002 plaatsen - volgens de huidige planning - ter beschikking van de fietsers staan.

Buffercapaciteit

De partners kunnen later, bij de inrichting van de stallingen, eventueel beslissen om dubbeldekfietsrekken aan te kopen in plaats van enkelvoudige. Met name de oostelijke fietsenzone zou zich daartoe kunnen lenen. In dat geval kan de totale capaciteit NOG stijgen. Op dit ogenblik wordt dit dubbeldeksysteem (in primeur voor Vlaanderen) uitgetest aan de achterkant van het Sint-Pietersstation (naast de bewaakte fietsenstalling).

Doelbewuste keuze

De NMBS-Groep benadrukt in haar meest recente strategische plannen het belang van goed uitgebouwde voortrajecten per openbaar vervoer OF per fiets. De uitbouw van ‘fietspunten' door de NMBS-Holding (zoals in Gent-Sint-Pieters geopend op 3 oktober jl.) onderstreept o.m. deze keuze. Ook voor de Stad is de uitbreiding van de stallingscapaciteit een logisch onderdeel van het gevoerde beleid. Gent promoot zichzelf al jaren als fietsstad bij uitstek.

Vergelijkingspunten

Rond het station Gent Sint-Pieters bevinden zich op dit ogenblik, verspreid over 11 (!) locaties, 4.662 stallingen. Daarvan zijn er 612 overdekt en bewaakt.

Stallingscapaciteit in andere grote stations: Leuven: 6.100 plaatsen Brugge: 2.600 plaatsen Antwerpen Centraal: 1.506 Berchem: 1.693 Gent Dampoort: 922 Hasselt: 450

Heeft u vragen of problemen bij het raadplegen van de documenten? Bel 09 241 24 11 of mail info@projectgentsintpieters.be

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.