Project Gent Sint-Pieters voert bewust beleid tegen hinder voor omwonenden (mei/2007)

Geplaatst op 14 mei 2007

Een ‘minder hinder' bureau

Dat reizigers, bewoners, bezoekers van de stationsbuurt tijdelijke hinder zullen ondervinden van de werken is onvermijdelijk, ook al zijn er al op voorhand heel wat milderende maatregelen ingebouwd in de planning.

Om de verkeers- en andere hinder voortdurend in kaart te brengen, te beheersen, te minimaliseren en te omkaderen met snelle en adequate communicatie, stellen de partners een professioneel 'Minder Hinder' bureau aan. Met hun verkeersdeskundigen, ingenieurs, cartografen en communicatiemiddelen zullen zij een technisch en inhoudelijk programma 'Minder hinder' uitwerken rond de werkzaamheden.

Met name zullen zij:

- in de veranderende verkeersomstandigheden advies geven voor de beste verkeersafwikkeling

- kruispunten ontwerpen en aanpassen aan de tijdelijke behoeften

- de cyclus van verkeerslichten optimaliseren volgens veranderende verkeersstromen

- voorstellen doen voor lokale handelszaken: qua bereikbaarheid en problematiek van laden en lossen

- signalisatieplannen verzorgen

- kaarten ontwikkelen die in gedetailleerde communicatie-acties over bereikbaarheid zullen worden aangewend

- bewaken dat toegankelijkheid voor andersvaliden gevrijwaard blijft in de zone van de werken

De selectieprocedure van het 'Minder Hinder' bureau is in volle gang. Tegen eind mei kennen we de geselecteerde firma. Die krijgt een raamcontract, zodat een zeer flexibele, preventieve en ad hoc aanpak mogelijk blijft.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.